Wzrost ROAS do 2645%

Case Study Google Ads – Pet Accessories Store. In this case study we analyzed the period from March 12, 2020 (campaign start) to August 30, 2020. We will show you how we are able to increase ROAS from 354% to 2645% by collecting the proper amount of data.

ROAS zdecydowanie powyżej oczekiwań

We started working with the client in June 2020. The client (sporting goods) came to Sembot with an already launched Google Ads campaign. During the initial audit, our PPC team discovered that it contained many significant errors.

Pierwsze rezultaty już po pierwszym miesiącu

Przychód Klienta % Wskaźnik konwersji % Liczba transakcji % ROAS % Klient (branża motoryzacyjna) został partnerem firmy Sembot w październiku 2020 roku. Nie był zadowolony z efektów działań poprzedniej agencji – poniósł wysokie koszty, które nie przyniosły wymiernych efektów.   Po audycie przeprowadzonym przez zespół Sembot PPC zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowych kampanii w strukturze […]

Wzrost ROAS w jedną noc

Sembot started the project with the Client (Interior furnishing) in October 2020. The account audit showed, among other things, that the client’s campaigns competed against each other for the same keywords. We excluded the worst performing campaigns and focused only on the most profitable brands and products.

Rekordowy miesiąc dla Klienta

We started the partnership with the Client (interior furnishings branch) in mid-October 2020. Originally, there was just one campaign that covered all the products in the client’s account.
Using the Sembot’s PLA campaigns generator, our PPC team created a number of separate campaigns split by the correct product category. As a result, we were able to better control the ads and exclude categories that did not perform well enough

150% wzrost przychodu

Liczba transakcji % Przychód Klienta % Użytkownicy % Kliki %   Klient (branża wyposażenia wnętrz) rozpoczął współpracę z firmą Sembot w połowie 2020 roku. Po audycie zespół PPC rozpoczął od podziału asortymentu produktów według marek. Przygotowaliśmy dynamiczne kampanie DSA dla każdej marki oraz kampanie w modelu SPAG (Single Product Ad Group). Nasza usługa CSS Sembot […]