Zaloguj

Rewolucyjne zmiany w programie Google Partners od czerwca

13 lutego wszyscy obecni partnerzy Google otrzymali wiadomość z informacją, że do końca czerwca 2020 roku zaktualizowane zostaną wymagania warunkujące uzyskanie statusu Partnera Google. Ta zmiana obejmie również sposób, w jaki uwzględnia się certyfikaty przy przyznawaniu statusu Partnera i specjalizacji agencji. Jeżeli prowadzisz agencję SEM – koniecznie musisz zapoznać się z nowymi zasadami.

Od czerwca 2020 roku, gdy tylko wejdą w życie wspomniane zmiany, agencje SEM będą musiały włożyć dużo więcej pracy w uzyskanie lub utrzymanie statusu Partnera Google. Niektóre wymagania są dużo trudniejsze do spełnienia, niż miało to miejsce do tej pory. Od tego lata właściciele agencji SEM będą musieli przyzwyczaić się między innymi, że dotychczasowe Specjalizacje teraz będą klasyfikowane jako Umiejętności. Ale to dopiero początek zmian.  

Aktualizacja certyfikatów

Obecnie jednym z wymagań stawianych przez Google jest posiadanie w zespole co najmniej jednego użytkownika, który posiada dowolny certyfikat Google Ads. Od czerwca 2020 roku firma będzie musiała zadbać o to, aby co najmniej połowa uprawnionych użytkowników posiadała zaktualizowane certyfikaty. Można będzie je zdobyć lub zaktualizować tylko na nowej platformie Skillshop (wcześniej znanej jako Academy for Ads). Tym samym konieczne będzie połączenia kont Google Ads z platformą Skillshop.

Dodatkowo, w zespole agencji będzie musiała być co najmniej jedna osoba wyspecjalizowana w każdej z usług Google Ads. To oznacza, że w firmie będzie musiał być minimum jeden ekspert od reklamy w sieci wyszukiwania, reklamy w sieci reklamowej, reklamy wideo oraz reklamy w Zakupach Google. Na chwilę obecną nie jest pewne, w jaki sposób Google będzie weryfikowało liczbę uprawnionych osób obecnych w danej agencji. Najprawdopodobniej jednak będzie to odczytywane na bazie liczby kont podpiętych w menedżerze.

Wzrost wydatków na kampanie reklamowe

Kolejną dużą zmianą jest kwestia wydatków na reklamę. Dotychczas kwartalne wydatki agencji musiały osiągać co najmniej 10 000 USD na wszystkich zarządzanych przez nią kontach. Od czerwca 2020 roku kwota ta wzrośnie do 20.000 USD, co ma świadczyć o rosnącej aktywności agencji. Taką kwotę trzeba będzie przeznaczyć na reklamę w tym samym okresie co dotychczas, czyli 90 dni.

Ta zmiana uderzy w szczególności w firmy, które dopiero rozpoczynają działalność w zakresie SEM. To właśnie im dużo trudniej będzie przystąpić do programu partnerskiego. Dużym firmom posiadającym już ugruntowaną pozycję na rynku ta zmiana nie powinna przysporzyć większego problemu.

Wdrażanie rekomendacji Google

Ostatnia i chyba najbardziej kontrowersyjna zmiana dotyczy konieczności wykazania się skutecznością działań agencji w maksymalizacji zysków za pomocą konfiguracji i optymalnego prowadzenia kampanii Google. Skuteczność ta będzie oceniana na podstawie danych zawartych w karcie „Rekomendacje”, ale rekomendacje odrzucone nie będą miały wpływu na ocenę skuteczności działania agencji.

Partnerzy nie muszą też przyjmować wszystkich rekomendacji ani osiągać 100% wyniku optymalizacji pod kątem nowych wymagań dotyczących statusu Google Partner. Próg dla nowego wymogu wynosi 70% wdrożonych rekomendacji.

Może to stanowić istotny problem dla niektórych agencji SEM, które nie zawsze stosują się do rekomendacji pochodzących od Google. Zdarza się bowiem, że mają one negatywny wpływ na ogólne wyniki kampanii reklamowych albo relacje na linii agencja-klient. Jednak od czerwca będzie to konieczne do uzyskania, czy utrzymania statusu Partnera Google, a tym bardziej Partnera Premium.

Przykładowe rekomendacje Google to na przykład:

  • Zwiększ budżet (co może być problematyczne w przypadku klienta ze stałym lub niewielkim budżetem);
  • Podnieś docelowy CPA (w sytuacji, w której mamy już ustawiony CPA zgodnie z maksymalnymi wymaganiami klienta);
  • Użyj rozszerzeń połączeń (co także może być kłopotliwe, gdy kampania realizowana jest poza godzinami pracy, gdy nikogo z pracowników nie ma w biurze).

Dylemat moralny

Zmiany te mogą powodować wśród agencji duży dylemat moralny. Z jednej strony agencje dążą do uzyskania statusu Partnera Google. Status ten przedstawia agencję jej potencjalnym klientom w kategorii eksperta, któremu można zaufać. Z drugiej jednak strony każda z profesjonalnych agencji chce wykonywać swoją pracę tak, aby klient widział realne zyski z kampanii.

Nie zawsze korzystanie z rekomendacji Google jest najlepszym rozwiązaniem. Nowe wymagania spowodują, że agencje będą musiały wybierać pomiędzy tym, co jest najlepsze dla klienta, a tym, co jest najlepsze pod kątem rekomendacji Google i uzyskania statusu Partnera.   

Dla agencji, które nie chcą wybierać pomiędzy automatycznym wdrożeniem wszystkich Rekomendacji Google w kampaniach swoich klientów a całkowitą utratą statusu Partnera Google, stworzona została nowa odznaka „Client Partners”. Można ją umieścić na swojej stronie internetowej w zastępstwie dotychczasowych odznak lub może z nimi współistnieć. Nie jest to jednak oficjalna odznaka nadawana przez Google. Powstała jako alternatywa dla programu partnerskiego Google.

Umieszczenie odznaki na swojej stronie internetowej ma na celu przekazanie klientom, że rzetelną pracę nad ich kampanią przedkładasz ponad utrzymanie statusu Partnera. Ma świadczyć również o tym, że nie zwiększysz niepotrzebnie nakładów na platformę reklamową. Wszelkie informacje o tym, jak dołączyć do programu i uzyskać odznakę „Client Partners”, znajdziesz tutaj.

Partnerzy Google Premium

Jak można się domyślić, wprowadzane zmiany w programie partnerskim będą miały również pływ na  przyznawany przez Google Status Partnera Premium. Tytuł ten nadawany jest raz do roku zaledwie 3% najlepszych agencji, które posiadają już status standardowego Partnera.

Ocena jest przeprowadzana przez wyszukiwarkę co roku. Co istotne, status Partnera Premium nie funkcjonuje na wszystkich rynkach na świecie.

Oczywiście niedługo duży wpływ na przyznanie statusu Partnera Premium będzie miało skuteczne wdrożenie i stosowanie się do wspomnianych już rekomendacji Google zgodnie z nowymi wymaganiami, tak samo jak dzieje się to w wypadku innych agencji partnerskich.

Firmy, które od czerwca 2020 roku będą spełniały wymagania, uzyskają dostęp do nowej plakietki Partnera Google, nowego statusu i nowych możliwości wyróżnienia swojej agencji. Już teraz możesz sprawdzić, czy Twoja firma spełnia nowe wymagania i przygotować się do ich wdrożenia.

Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Program Google Partners i zapoznasz się z informacjami w niej zawartymi.  Dzięki temu będziesz wiedział, czy Twoja agencja może ubiegać się lub utrzymać status Partnera, a jeśli nie, to jakie kroki podjąć, aby stało się to możliwe.