Zaloguj

Najczęstsze pytania

W 100%. Na wielu rynkach europejskich agencje SEM, które miały dostęp do IT stworzyły samodzielne rozwiązania, uzyskując znaczny udział w wyświetleniach reklam PLA.

Sembot CSS pozwala uzyskać identyczny sposób wyświetlania, bez budowy własnych rozwiązań.

CSS KUPUJE KLIKNIĘCIA TANIEJ NIŻ BEZPOŚREDNIO W GOOGLE SHOPPING


20% CPC = 25% wyższy ROAS


Po wdrożeniu CSS na istniejących i aktywnych kampaniach Twoich Klientów uzyskasz wzrost udziału wyświetleń w tej samej cenie za emisję. Dzieje się tak, gdyż bidowanie odbywa się po stawce bez prowizji Google Shopping. Oznacza to automatyczny wzrost ROAS, gdyż dodatkowa emisja przekłada się na większy przychód.

Jednocześnie można obniżać CPC i mieć ten sam udział w wyświetleniach co przed wdrożeniem CSS – jest to szczególnie przydatne, kiedy konto Klienta miało bardzo wysoki udział w wygranych aukcjach i jego zwiększanie pozbawione jest sensu.

Google support o swojej usłudze „Google Shopping”, domyślnym CSS:

„Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej Zakupy Google muszą same zapewnić swoją rentowność. Dlatego obecnie, zanim oferta sprzedawcy zostanie złożona na aukcji, odejmujemy określony procent marży. Marża jest wliczona w CPC, jaki zapłaci sprzedawca, i jest pobierana tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie którąś z reklam sprzedawcy. Zachęcamy do tego, by sprzedawcy porównywali koszty i zasady zwrotów związane z korzystaniem z poszczególnych kanałów marketingowych, aby sprawdzić, który z nich najbardziej im odpowiada.”


https://support.google.com/merchants/answer/7558973?hl=pl

Oznacza to, że kupując reklamę produktową za pomocą Google Shopping (domyślnie) płacimy pewną prowizję. Wysokość tej prowizji nie jest znana.

Krótko mówiąc zbadano. Pracując na tej samej dużej stabilnej kampanii po aktywacji CSS na koncie udział w wyświetleniach rośnie (a więc bidujemy z większym CPC). Obniżając stawkę za kliknięcie, zmniejszamy udział w wyświetleniach. Po obniżeniu CPC o około 20% uzyskujemy wyniki udziału w wyświetleniach jak przed uruchomieniem usługi CSS.

To nie obniżaj. W takim wypadku przy niezmienionym CPC realna stawka w aukcji jest o 25% wyższa niż bezpośrednio w Google Shopping. Oznacza to większy udział w wyświetleniach, a więc i większy przychód. Koszty pozostają na niezmienionym poziomie, przychód rośnie a więc rośnie ROAS, który pewnie jest zapisany w umowie z Klientem.

Taki jest cel Google. W momencie gdy większość produktów będzie pochodziło z CSS to automatycznie podniesie się stawka za kliknięcie. Wtedy rabat straci rację bytu (gdyż wszyscy będą go mieli), a punktem odniesienia będą prowizje jakie pobierają poszczególne CSS.

Dzisiaj niewielka ilość sklepów w Polsce korzysta z CSS. Do momentu, aż CSS stanie się standardem będziesz mieć dzięki naszemu rozwiązaniu przewagę w aukcjach. W tym czasie wdrożymy rozwiązania, które usprawnią Twoją codzienną pracę oraz podniosą jej efekty. Po zniknięciu rabatu – ze względu na to, że cały rynek będzie korzystać z CSS – będziesz mieć niższe koszty pracy dzięki rozwiązaniom Sembot.io, własny branding w wyszukiwarce oraz nasze algorytmy bidujące.

Warto zacząć już teraz.