Zaloguj

Ogólne Warunki Umowy

Wstęp

Korzystając z witryny sembot.com oraz Platformy lub innych usług (wspólnie „Usługi” lub „Platforma” lub „Platforma sembot.com”) Sembot Sp. z o.o. / Sembot Ltd., z siedzibą pod adresem ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, Polska / Adres: 4th Floor, 18 St. Cross Street, London, EC1N 8UN, Wielka Brytania („Sembot”), wyrażasz zgodę na podleganie poniższym warunkom i zasadom („Ogólne Warunki Umowy” lub „OWU”).
Niektóre funkcje Usługi mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane na witrynie Sembot.com. Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone do Ogólnych Warunków Umowy przez odniesienie do niniejszych Warunków.

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA OKREŚLAJĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE TWOJEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TWORZYSZ KONTO CZY TEŻ NIE). KORZYSTAJĄC Z USŁUGI LUB MAJĄC DO NIEJ DOSTĘP, AKCEPTUJESZ TE WARUNKI ORAZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI FIRMY (PRECYZYJNIEJ, JEŚLI REPREZENTUJESZ SAMEGO SIEBIE LUB PODMIOT, KTÓREGO REPREZENTUJESZ) I DEKLARUJESZ ORAZ GWARANTUJESZ, ŻE MASZ PRAWO, WŁADZĘ I KAPITAŁ POTRZEBNY DO ZAWARCIA TEGO POROZUMIENIA (PRECYZYJNIEJ, JEŚLI REPREZENTUJESZ SAMEGO SIEBIE LUB PODMIOT, KTÓREGO REPREZENTUJESZ). JEŚLI NIE MASZ CO NAJMNIEJ 18 LAT, NIE MOŻESZ MIEĆ DOSTĘPU DO USŁUGI LUB JEJ NIE MOŻESZ UŻYWAĆ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE KORZYSTAJ I/LUB NIE AKCEPTUJ TEJ USŁUGI.

Definicje

 

Ogólne warunki umowy – zasady korzystania z usługi sembot.com

Platforma sembot.com, zwana również „Platformą” lub „Dostawcą” – system o nazwie „sembot” dostępny online, działający w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) (nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu), do którego można się zalogować za pomocą usługi internetowej sembot.com.

 

Platforma składa się z:

Optymalizatora feedów produktowych – proces generowania feedów polega na gromadzeniu informacji zawartych na stronie internetowej w celu uzyskania informacji o produktach, usługach, towarach itp. Termin ten może również odnosić się do tworzenia nowego feedu z istniejącego pliku zawierającego dane o produktach, usługach, towarach itp. Zarządzanie feedami obejmuje określanie parametrów procesu ich generowania.

Użytkownik może kupować więcej produktów w wyjściowych feedach w ramach miesięcznego planu abonamentowego w ramach Platformy w dowolnym momencie.

Generator kampanii – zestaw funkcji w ramach Platformy sembot.com – aplikacja do zarządzania kampaniami produktowymi w Sieci Google, Microsoft Advertising i Meta Ads, którą Użytkownik samodzielnie zarządza za pośrednictwem interfejsu administracyjnego Dostawcy lub zamawia usługi zarządzania kontem przez Dostawcę na podstawie oddzielnego umowy.

Monitorowanie cen konkurencji – zestaw funkcji w ramach Platformy sembot.com.

Użytkownik może kupować więcej produktów do monitorowania w monitorze w ramach miesięcznego planu abonamentowego w ramach Platformy w dowolnym momencie.

Monitorowanie widoczności – zestaw funkcji w ramach Platformy sembot.com.

Użytkownik może kupować więcej fraz do monitorowania w monitorze w ramach miesięcznego planu abonamentowego w ramach Platformy w dowolnym momencie.

Wtyczka Sembot ChatGPT – dodatkowa funkcja, która integruje się z Wtyczką Sembot ChatGPT, dostępną w sklepie Wtyczek Sembot ChatGPT. Platforma obejmuje miesięczną liczbę bezpłatnych żądań API, określoną w Cenniku. Użytkownik może kupować więcej żądań w ramach miesięcznego planu abonamentowego w ramach Platformy w dowolnym momencie.Opcje usług i wsparcia:
Usługa Self Service – Użytkownik samodzielnie zarządza platformą. Standardowa obsługa klienta (telefoniczna i czat w aplikacji) + wsparcie e-mail z czasem odpowiedzi do 2 dni roboczych.
Usługa Active Service – Użytkownik samodzielnie zarządza platformą, z dodatkowym płatnym wsparciem w zakresie zadań operacyjnych na podstawie rozliczenia godzinowego. Opcja ta obejmuje 2 godziny wsparcia miesięcznie, dodatkowe zadania operacyjne mogą być zakupione przez Użytkownika w ramach Platformy.
Usługa All-in-One – Użytkownik otrzymuje kompleksową usługę, w której zespół wsparcia Sembot zajmuje się wszystkimi narzędziami platformy, w tym konfiguracją, optymalizacją i automatyzacją unikalnych kampanii reklamowych opartych na ramach e-commerce Sembot w trzech kanałach marketingowych (Google Ads, Meta Ads, Microsoft Advertising). Usługa obejmuje również automatyczne raportowanie i alerty, bez zarządzania kluczowym kontem.

Usługa Sembot All-in-One obejmuje:
Konfigurację analizy konta (np. piksel, zarządzanie tagami, śledzenie konwersji)
Optymalizację feeda produktowego dla wyżej wymienionych kanałów reklamowych
Konfigurację architektury kampanii:
Google Ads
Performance Max – struktura oparta na feedzie produktowym
Brand – kampania reklamowa w wyszukiwarce
Kampania reklamowa w wyszukiwarce: Dynamiczne reklamy wyszukiwania lub struktura SKAG (pojedyncza grupa reklamowa dla jednego słowa kluczowego) lub SPAG (pojedyncza grupa reklamowa dla jednego produktu)
Kampania remarketingowa produktów
Meta Ads
Dynamiczna kampania produktowa
Kampania Advantage + Shopping
Dynamiczna kampania remarketingowa produktów
Microsoft Advertising
Kampania reklam produktowych
Brand – kampania reklamowa w wyszukiwarce
Kampania reklamowa w wyszukiwarce – struktura SKAG (pojedyncza grupa reklamowa dla jednego słowa kluczowego) lub SPAG (pojedyncza grupa reklamowa dla jednego produktu)
Kampania remarketingowa produktów
Utrzymanie i optymalizacja kampanii przy użyciu funkcji pakietu Sembot Suite
Miesięczne raportowanie automatyczne za pośrednictwem e-maila, zawierające kluczowe wskaźniki wydajności kampanii, monitorowanie cen konkurencji (dostępność produktów z kodami EAN/GTIN), raport z monitoringu widoczności (wszystkie produkty z kodami EAN/GTIN)

Architektury i strategie kampanii mogą podlegać zmianom lub adaptacjom ze względu na dynamiczną naturę platform reklamowych i ciągłe aktualizacje.

Usługa agencyjna – Użytkownicy otrzymują spersonalizowaną ofertę opartą na odrębnym umowie z zaawansowaną strategią e-commerce i wsparciem, w tym indywidualnym zarządzaniem kluczowym kontem, kampaniami specjalistycznymi i konfiguracją feedów produktowych, optymalizacjami i obsługą kanałów marketingowych określonymi przez Użytkownika.
CSS – Comparison Shopping Services – opcjonalne usługi dostępne w trzech wariantach: Sembot CSS, Brand CSS, White Label CSS. Comparison Shopping Services to platformy internetowe lub strony internetowe, które umożliwiają użytkownikom porównywanie produktów i cen różnych sprzedawców. Zapewniają wygodny sposób dla konsumentów na znalezienie najlepszych ofert i podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Sprzedawcy mogą umieszczać swoje produkty na tych platformach, dostarczając szczegółowych informacji, takich jak opisy produktów, ceny i dostępność. CSS pomaga zwiększyć widoczność sprzedawców i generować ruch na ich sklepy internetowe, co ostatecznie przyczynia się do wzrostu sprzedaży i konkurencji na rynku e-commerce.

Użytkownik – osoba, która zawarła umowę SaaS dotyczącą usługi sembot.com w celu związanym z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dostawca/Platforma – również wspomniany jako „Sembot” – Sembot Ltd, 4th Floor, 18 St. Cross Street, London, EC1N 8UN, Wielka Brytania https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12622610 lub Sembot Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, Polska.
Konto – funkcjonalności i zasoby dostępne i przypisane do Użytkownika w ramach platformy sembot.com.
Umowa – umowa świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem sembot.com, w której Użytkownik akceptuje warunki określone przez dostawcę usług w niniejszym regulaminie po odpowiednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji przez dostawcę usług.
Feed – plik (zazwyczaj w formacie *.xml, *.csv lub *.txt), tworzony jako lista produktów, usług, artykułów itp. wraz z ich atrybutami, zorganizowany w taki sposób, aby każdy element mógł być prezentowany w sposób unikalny.
Google Network / Meta Ads / Microsoft Advertising – system reklamy płatnej, który umożliwia reklamodawcom umieszczanie swoich reklam w sieci, płacąc za umieszczenie reklamy wtedy, gdy użytkownik kliknie lub wyświetli reklamę reklamodawcy.

KORZYSTANIE Z PLATFORMY SEMBOT.COM

Aby korzystać z Platformy, jej funkcjonalności i zasobów, konieczne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego użytkownikowi dostęp do Internetu, w tym programu do przeglądania jej zawartości, akceptacja plików „Cookies” oraz włączony JavaScript, a także posiadanie przez Użytkownika adresu e-mail.
Tworząc konto na Platformie sembot.com, Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za sposób i charakter wykorzystania Feeda produktowego.
Konta Sembot nie mogą być sprzedawane, wymieniane ani przekazywane.
Dostawca ma prawo zablokować dostęp do konta bez uprzedniego powiadomienia w przypadku:
a. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu;
b. nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązującego prawa;
c. braku logowania się Użytkownika do swojego konta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Akceptując Ogólne Warunki Umowy, Użytkownik oświadcza, że:

 • zapoznał się i akceptuje wszystkie regulacje i postanowienia;
  dołączył do Platformy z własnej woli;
 • informacje podane w formularzu rejestracyjnym i na koncie są prawdziwe;
 • zgadza się na otrzymywanie informacji od dostawcy usług, a także wiadomości wysyłanych w imieniu i w konsultacji z osobami współpracującymi, w tym przesyłanie informacji handlowych oraz informacji dotyczących problemów, zmian lub przerw technicznych w działaniu Platformy i usług;
 • dane osobowe umieszczone na koncie dotyczące Użytkownika lub innej osoby są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu;
 • zgadza się na wydawanie lub przekazywanie przez Dostawcę faktur dotyczących korzystania z Platformy w formie elektronicznej. Zgoda taka może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do odpowiedniego przedstawiciela usługi sembot.com;
 • zamówienie uważane jest za przyjęte przez Dostawcę po potwierdzeniu złożonego zamówienia przez Użytkownika.

KONTO I REJESTRACJA

 

Aby korzystać z Platformy sembot.com, Użytkownik musi ukończyć procedurę rejestracji na stronie https://app.sembot.com, podając wybrany adres e-mail i wybierając hasło („dane dostępowe”). W ramach procesu rejestracji Użytkownik poda również swój numer telefonu, adres internetowy sklepu online oraz zdefiniuje rodzaj Użytkownika lub inne dane wymagane przez Dostawcę. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach tych danych. W trakcie rejestracji Użytkownik połączy swoje konto PPC z Siecią Google, co umożliwi połączenie grup reklamowych i słów kluczowych z Siecią Google za pośrednictwem interfejsu API. Po zarejestrowaniu zostanie utworzone konto użytkownika na Platformie sembot.com.

Odpowiedzialność za Konto.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji logowania do konta i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dostawcę o jakimkolwiek nieupoważnionym użyciu, podejrzanym nieupoważnionym użyciu konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań.

Dostawca nie zezwala na korzystanie z usługi przez osoby poniżej 18 roku życia. Korzystając z usługi lub rejestrując konto, gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.

Użytkownik ma możliwość dodania informacji o płatności w administracji swojego konta w dowolnym momencie.

Na podstawie umowy Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikowi nie wyłącznej licencji na korzystanie z Platformy sembot.com jako niewykonanego dzieła w jego pierwotnej formie i wyłącznie dla celów biznesowych, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszych Warunkach. Użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia Dostawcy ceny zgodnie z cenami określonymi w dostępnej w Platformie cenniku.

Strony mogą również zawrzeć umowę na piśmie. W takim przypadku postanowienia niniejszych Warunków dotyczące sposobu zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie. Wszelkie odmienne postanowienia w takiej umowie mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprosić o wyrejestrowanie i usunięcie konta, kontaktując się pod adresem: [email protected]

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY SEMBOT.COM

Kampanie będą tworzone w sieci Google, Microsoft Advertising i Meta Ads na kontach należących do Użytkownika.
Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie sembot.com Platformie dostępu do swoich kont za pomocą protokołu OAuth2. Użytkownik zgadza się połączyć swoje konto AdWords, Microsoft Advertising lub Meta Ads z aplikacją Dostawcy. Użytkownik zostanie do tego zobowiązany poprzez e-mail, telefon lub wiadomość w aplikacji od Dostawcy. Zapewni to lepsze wsparcie techniczne ze strony Sembot i zagwarantuje pełne wsparcie techniczne.

Dostawca ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług sembot.com, jeśli takie świadczenie stanie się niemożliwe z powodu działań osób trzecich lub siły wyższej (np. Pożar, Powódź itp.) lub z powodu niepowodzenia innych Dostawców, jeśli takie zdarzenia nie mogły być obiektywnie zapobiegnięte.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki w sieci Google lub innych systemach obsługiwanych przez inne podmioty, jeśli są one niezbędne do korzystania z Platformy sembot.com. W takim przypadku Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu zapłaconej ceny za świadczenie usług.

Dostawca zawsze ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za szkody wynikłe z korzystania z Platformy w wysokości opłaty licencyjnej za dwa miesiące poprzedzające miesiąc, w którym szkody wystąpiły, o której zgodzili się Dostawca i Użytkownik.

Dostawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań w celu wcześniejszego wdrożenia zmian w interfejsie API Google Network. Jednak Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy sembot.com, które wynika z nieprzewidywalnych zmian w interfejsie API Google Network, których Dostawca nie mógł wcześniej wdrożyć nawet przy należytej staranności, lub w przypadku awarii interfejsu API Google Network. W takim przypadku Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu zapłaconej ceny za świadczenie usług.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez Użytkownika podczas tworzenia i zarządzania kampaniami lub spowodowane treściami utworzonymi przez Użytkownika.
Użytkownik posiada prawa autorskie do wszystkich treści (utworzonych tekstów, słów kluczowych itp.), które umieścił w Platformie sembot.com. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść utworzoną na Platformie i za dokładność danych. W przypadku, gdy Dostawca będzie zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych stronie trzeciej przez użytkowanie Platformy przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia takich szkód Dostawcy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że słowa kluczowe w kampaniach mogą być chronione przez np. zarejestrowane znaki towarowe i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich użycie zgodnie z prawem oraz oświadcza, że ich użycie nie narusza praw osób trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne zaniedbanie i/lub celowe naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich wynikające z użytkowania Platformy sembot.com przez Użytkownika. Użytkownik zrzeka się prawa do dochodzenia odszkodowania od Dostawcy w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim przez naruszenie praw własności intelektualnej.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową lub trwałą utratę, uszkodzenie lub zniszczenie danych Użytkownika/osób trzecich w związku z korzystaniem z Platformy sembot.com.

Użytkownik zobowiązuje się udzielić Dostawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi i w szczególności do dostarczenia w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów żądanych przez Dostawcę, jeśli takie świadczenie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.

Użytkownik nie ma prawa modyfikować, udostępniać osobom trzecim, wynajmować ani sublicencjonować w żaden sposób Platformy sembot.com.

Użytkownik rozumie, że wyrażając zgodę na połączenie z Google, Microsoft, Meta panel, pozwala na modyfikację kampanii reklamowych na podłączonych kontach.

Użytkownik pozwala Platformie na zbieranie danych z kont Google Ads, Google Analytics, Microsoft Advertising i Meta Ads. Dane te dotyczą efektywności konta, które nie są uważane za dane osobowe.

Platforma będzie przetwarzać zebrane dane wyłącznie w celu świadczenia usługi dla Użytkownika.

Zebrane dane zbiorcze mogą być wykorzystywane do przygotowywania ogólnych raportów, które będą uniemożliwiać identyfikację wrażliwych danych, szczególnie reklamowanych fraz, budżetów i danych Użytkownika. Ogólne raporty, które mogą być przygotowane na podstawie tych danych, mają charakter przekrojowy – na przykład raport dotyczący wskaźnika klikalności z różnych pozycji reklamowych, w zależności od kraju. Nie będą udostępniane żadne informacje związane z konkretnym Użytkownikiem.

Zebrane dane będą wykorzystywane do uczenia maszynowego, które pomogą Platformie podejmować decyzje dotyczące zmian w kontach reklamowych.

Użytkownik może wybrać podłączone konta reklamowe, do których Platforma będzie miała dostęp.

Platforma pobiera kampanie i grupy reklamowe z połączonych kont reklamowych.

FEED PRODUKTOWY

Kampanie będą tworzone w sieci Google, Microsoft Advertising i Meta Ads na kontach należących do Użytkownika.
Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie sembot.com Platformie dostępu do swoich kont za pomocą protokołu OAuth2. Użytkownik zgadza się połączyć swoje konto AdWords, Microsoft Advertising lub Meta Ads z aplikacją Dostawcy. Użytkownik zostanie do tego zobowiązany poprzez e-mail, telefon lub wiadomość w aplikacji od Dostawcy. Zapewni to lepsze wsparcie techniczne ze strony Sembot i zagwarantuje pełne wsparcie techniczne.

Dostawca ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług sembot.com, jeśli takie świadczenie stanie się niemożliwe z powodu działań osób trzecich lub siły wyższej (np. Pożar, Powódź itp.) lub z powodu niepowodzenia innych Dostawców, jeśli takie zdarzenia nie mogły być obiektywnie zapobiegnięte.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki w sieci Google lub innych systemach obsługiwanych przez inne podmioty, jeśli są one niezbędne do korzystania z Platformy sembot.com. W takim przypadku Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu zapłaconej ceny za świadczenie usług.

Dostawca zawsze ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za szkody wynikłe z korzystania z Platformy w wysokości opłaty licencyjnej za dwa miesiące poprzedzające miesiąc, w którym szkody wystąpiły, o której zgodzili się Dostawca i Użytkownik.

Dostawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań w celu wcześniejszego wdrożenia zmian w interfejsie API Google Network. Jednak Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy sembot.com, które wynika z nieprzewidywalnych zmian w interfejsie API Google Network, których Dostawca nie mógł wcześniej wdrożyć nawet przy należytej staranności, lub w przypadku awarii interfejsu API Google Network. W takim przypadku Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu zapłaconej ceny za świadczenie usług.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez Użytkownika podczas tworzenia i zarządzania kampaniami lub spowodowane treściami utworzonymi przez Użytkownika.
Użytkownik posiada prawa autorskie do wszystkich treści (utworzonych tekstów, słów kluczowych itp.), które umieścił w Platformie sembot.com. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść utworzoną na Platformie i za dokładność danych. W przypadku, gdy Dostawca będzie zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych stronie trzeciej przez użytkowanie Platformy przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia takich szkód Dostawcy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że słowa kluczowe w kampaniach mogą być chronione przez np. zarejestrowane znaki towarowe i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich użycie zgodnie z prawem oraz oświadcza, że ich użycie nie narusza praw osób trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne zaniedbanie i/lub celowe naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich wynikające z użytkowania Platformy sembot.com przez Użytkownika. Użytkownik zrzeka się prawa do dochodzenia odszkodowania od Dostawcy w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim przez naruszenie praw własności intelektualnej.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową lub trwałą utratę, uszkodzenie lub zniszczenie danych Użytkownika/osób trzecich w związku z korzystaniem z Platformy sembot.com.

Użytkownik zobowiązuje się udzielić Dostawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi i w szczególności do dostarczenia w odpowiednim czasie wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów żądanych przez Dostawcę, jeśli takie świadczenie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.

Użytkownik nie ma prawa modyfikować, udostępniać osobom trzecim, wynajmować ani sublicencjonować w żaden sposób Platformy sembot.com.

Użytkownik rozumie, że wyrażając zgodę na połączenie z Google, Microsoft, Meta panel, pozwala na modyfikację kampanii reklamowych na podłączonych kontach.

Użytkownik pozwala Platformie na zbieranie danych z kont Google Ads, Google Analytics, Microsoft Advertising i Meta Ads. Dane te dotyczą efektywności konta, które nie są uważane za dane osobowe.

Platforma będzie przetwarzać zebrane dane wyłącznie w celu świadczenia usługi dla Użytkownika.

Zebrane dane zbiorcze mogą być wykorzystywane do przygotowywania ogólnych raportów, które będą uniemożliwiać identyfikację wrażliwych danych, szczególnie reklamowanych fraz, budżetów i danych Użytkownika. Ogólne raporty, które mogą być przygotowane na podstawie tych danych, mają charakter przekrojowy – na przykład raport dotyczący wskaźnika klikalności z różnych pozycji reklamowych, w zależności od kraju. Nie będą udostępniane żadne informacje związane z konkretnym Użytkownikiem.

Zebrane dane będą wykorzystywane do uczenia maszynowego, które pomogą Platformie podejmować decyzje dotyczące zmian w kontach reklamowych.

Użytkownik może wybrać podłączone konta reklamowe, do których Platforma będzie miała dostęp.

Platforma pobiera kampanie i grupy reklamowe z włączonych kont reklamowych.

Dane kont reklamowych i ich przetwarzanie


Platforma przechowuje informacje niezbędne do podłączenia konta Google Ads / Meta Ads / Microsoft Advertising, takie jak identyfikator konta, nazwa konta i token autoryzacyjny OAuth2.
Platforma przechowuje dane identyfikacyjne kont Google Ads / Meta Ads / Microsoft Advertising połączonych z podłączonymi kontami, które mają prawa do modyfikacji (np. podkonta zarządzane, połączone konta). Te informacje są niezbędne do umożliwienia wyboru kont, na których będzie pracować, w przypadku gdy istnieje więcej niż jedno podłączone konto reklamowe. Dane są przechowywane jedynie w celu przyspieszenia działania interfejsu (pamięć podręczna). Platforma przechowuje również informacje o walucie i strefie czasowej konta.
Platforma przechowuje kampanie (ID, nazwa) z kont, dodanych przez Użytkownika w celu przyspieszenia interfejsu (pamięć podręczna).
Platforma pobiera listę słów kluczowych dla konkretnej kampanii w celu umożliwienia dodawania słów kluczowych do Platformy. Dane nie są przechowywane i znikają z Platformy po zamknięciu okna, w którym dodaje się nowe słowa kluczowe.
Platforma kumulatywnie przechowuje (z częstotliwością wybraną przez Użytkownika) bieżącą (tylko dla konkretnego dnia sprawdzania) statystykę aukcji dla słów kluczowych dodanych przez Użytkownika za pomocą interfejsu lub poprzez dodanie etykiety Sembot do słowa kluczowego. Żadne inne słowa kluczowe nie są przetwarzane przez Platformę. System przechowuje następujące informacje: ID słowa kluczowego, ID grupy reklamowej, nazwa grupy reklamowej, ID kampanii, nazwa kampanii, liczba wyświetleń, liczba kliknięć, średnie CTR, średnia pozycja, średnie CPM, przybliżony koszt dla pierwszej pozycji, przybliżony koszt dla czołowych wyników, przybliżony koszt dla pierwszej strony, wynik jakości, rodzaj dopasowania, czas wyświetlania, ID konta, nazwa konta.


Podłączenie za pomocą skryptu „Ads script”
W przypadku konieczności udzielenia pełnej kontroli nad przekazywanymi danymi istnieje możliwość kontrolowanego przekazywania danych za pomocą dedykowanych skryptów.

System kumulatywnie przechowuje (z częstotliwością wybraną przez Użytkownika) bieżące (tylko dla konkretnego dnia sprawdzania) statystyki aukcji dla słów kluczowych dodanych przez Użytkownika za pomocą interfejsu lub poprzez dodanie etykiety Sembot do słowa kluczowego. Żadne inne słowa kluczowe nie są przetwarzane przez Platformę. System przechowuje następujące informacje: ID słowa kluczowego, ID grupy reklamowej, nazwa grupy reklamowej, ID kampanii, nazwa kampanii, liczba wyświetleń, liczba kliknięć, średnie CTR, średnia pozycja, średnie CPM, przybliżony koszt dla pierwszej pozycji, przybliżony koszt dla czołowych wyników, przybliżony koszt dla pierwszej strony, wynik jakości, rodzaj dopasowania, czas wyświetlania, ID konta, nazwa konta.
Ilość danych z punktu 1 może być ograniczona. Aby Platforma działała poprawnie, minimalna ilość danych to: ID konta, nazwa konta, liczba wyświetleń, średnia pozycja, nazwa słowa kluczowego (może być zaszyfrowana lub zmieniona), ID słowa kluczowego, ID grupy reklamowej.
Ograniczenie ilości danych wpłynie na informacje prezentowane w panelu Platformy.
Brak połączenia z kontem reklamowym wyłączy możliwość zmiany parametrów z poziomu Platformy. Parametry można zmieniać bezpośrednio na koncie poprzez edytowanie (dodawanie) etykiet słów kluczowych.
Dokonane zmiany za pomocą skryptu będą widoczne w zarejestrowanym skrypcie na panelu konta reklamowego.


Przetwarzanie danych z Google Ads / Meta Ads / Microsoft Advertising

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, przez Platformę.
Platforma będzie przetwarzać dane w celu świadczenia usługi, tworzenia strategii gry dla wybranej pozycji i dostarczania raportów Użytkownikowi.
Platforma nie udostępni danych Użytkownika osobom trzecim.
Platforma będzie wykorzystywać dane do uczenia maszynowego.
Platforma może wykorzystywać zbiorcze, zanonimizowane dane do prezentacji raportów zbiorczych. Raporty zbiorcze zawierają dane z wielu kont klientów, a prezentowane dane będą uniemożliwiać identyfikację słowa kluczowego, jednostki, konta itp. Celem tego zapisu jest umożliwienie tworzenia raportów przekrojowych, takich jak wskaźnik klikalności dla wybranych pozycji, wskaźnik konwersji dla wybranych pozycji itp.

CSS - Comparison Shopping Services

Oprócz działania Sembota jako Oprogramowanie jako Usługa, Sembot oferuje Użytkownikom możliwość umieszczania tzw. reklam zakupowych jako reklamy w wynikach wyszukiwania w Google w imieniu Partnera (zwane dalej „usługą CSS”). Korzystając z usługi CSS od Sembota, Użytkownik ma możliwość otrzymania zniżki na opłaty za kliknięcia w te reklamy w sieci Google, do 20%. Sembot nie gwarantuje tej zniżki ani jej wysokości.

Partner zainteresowany usługą CSS może zezwolić Sembotowi na dostęp do swojego konta Google Ads i jednocześnie jest zobowiązany do umożliwienia Sembotowi dostępu do swojego konta Google Merchant. Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć Sembotowi oświadczenie (zgodę) w formie e-maila (poprzez formularz online), w którym wyraża zainteresowanie korzystaniem z usługi CSS od Partnera CSS. Użytkownik jest również zobowiązany do opłacenia miesięcznej opłaty (wynagrodzenia dla Sembota) za usługę CSS zgodnie z Cennikiem.

Jeśli Użytkownik nie posiada własnego konta Google Ads, Sembot może zapewnić Użytkownikowi wsparcie techniczne przy tworzeniu konta Google Ads. Jeśli Użytkownik nie posiada własnego konta Google Merchant, Sembot może zapewnić Użytkownikowi wsparcie techniczne przy tworzeniu konta Google Merchant.

Sembot nie ma prawa dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji ustawień konta Google Ads i konta Google Merchant Użytkownika bez jego zgody.

Następujące czynności będą uważane za wyrażenie zainteresowania korzystaniem z usługi CSS:

 • wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Sembota oraz zakończenie procesu zakupu z wybranymi opcjami CSS i Platformy,
 • wyrażenie zgody na niniejsze Warunki Umowy,
 • przesłanie danych rozliczeniowych Użytkownika do Sembota za pośrednictwem Platformy.
  Stosunek umowny między Sembotem a Użytkownikiem powstaje w momencie dostarczenia e-maila do Użytkownika potwierdzającego spełnienie warunków określonych w Regulaminie oraz udanego przeniesienia jego konta Google Merchant na konto CSS Google Merchant MCA (Multi-Client Account).

 

Warunkiem powstania stosunku umownego między Sembotem a Użytkownikiem jest rejestracja Użytkownika zgodnie z Warunkami Korzystania.
Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać od Sembota anulowania usługi CSS za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na stronie https://sembot.com/contact. Sembot jest zobowiązany do anulowania usługi CSS Użytkownika i Switchbacku (czyli przeniesienia konta Google Ads Użytkownika bezpośrednio pod Google) w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który Użytkownik zapłacił Sembotowi opłatę zgodnie z Warunkami Umowy; nie dotyczy to przypadku, gdy Użytkownik wyraźnie zażąda wcześniejszego anulowania usługi CSS. W tym przypadku Sembot jest zobowiązany do anulowania usługi CSS w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prośby Użytkownika.

Warianty CSS:

Sembot CSS – CSS oznaczone marką „Sembot”, co oznacza, że każda reklama produktu zawiera informację w polu „Przez: Sembot”. Produkty są umieszczone na porównywarce hostowanej przez Sembot.

Brand CSS – CSS oznaczone marką sklepu użytkownika, co oznacza, że każda reklama produktu zawiera informację „Twoja Nazwa Marki” w polu „Przez”. Produkty są umieszczone na porównywarce użytkownika utworzonej i hostowanej przez Sembot.

White Label CSS – CSS oznaczone wybraną przez użytkownika nazwą marki, umożliwiające agencjom marketingowym lub innym firmom łączenie ich klientów z ich usługą CSS pod marką agencji/innej firmy. Oznacza to, że każda reklama produktu agencji i jej klientów zawiera informację „Nazwa marki agencji” w polu „Przez”. Produkty są umieszczone na porównywarce użytkownika utworzonej i hostowanej przez Sembot.

Zakres pracy CSS:

Uruchomienie porównywarki cen zgodnej z programem CSS Google.
Utrzymywanie i zarządzanie porównywarką cen.
Proces instalacji obejmuje:

Konfigurację platformy dla wybranych rynków określonych przez użytkownika podczas procesu zakupu platformy.
Pomoc w spełnianiu wymagań CSS Google i wypełnianiu procesów rejestracyjnych.
W przypadku opcji White Label, jeśli użytkownik nie ma 50 sklepów internetowych do podłączenia do CSS, co jest minimalnym progiem ustalonym przez Google, Sembot dostarczy dodatkowe sklepy, aby osiągnąć wymaganą liczbę 50.

Funkcjonalności testowe "Beta"

Od czasu do czasu Sembot może, według własnego uznania, zaprosić Cię do korzystania, w ramach próbnej wersji, z funkcji pre-release lub beta, które są w fazie rozwoju i jeszcze niedostępne dla wszystkich klientów („Usługi Beta”). Usługi Beta mogą podlegać dodatkowym warunkom, które Sembot dostarczy Ci przed rozpoczęciem korzystania z Usług Beta. Takie Usługi Beta oraz wszelkie związane z nimi rozmowy i materiały traktowane będą jako poufne informacje Sembot i podlegają postanowieniom dotyczącym poufności w niniejszych Warunkach. Klient zgadza się, że nie będzie publikować żadnych oświadczeń publicznych ani ujawniać swojego udziału w Funkcjach Beta bez uprzedniej pisemnej zgody Sembot. Sembot nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Usługi Beta będą działać. Sembot może w dowolnym czasie, według własnego uznania, zakończyć funkcjonalności Beta, z lub bez powiadomienia Klienta. Sembot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne) wynikające z lub w związku z Funkcją Beta. funkcjonalności Beta mogą nie działać w taki sam sposób jak wersja ostateczna. Sembot może zmienić lub nie wydać wersji ostatecznej lub komercyjnej Usługi Beta według własnego uznania.

Wsparcie techniczne i pomoc

Dostawca zapewnia bezpłatne wsparcie techniczne i pomoc niezbędne do efektywnego korzystania z Platformy sembot.com przez Użytkownika przez cały okres trwania Umowy, pod warunkiem, że Użytkownik zagwarantuje Dostawcy, że konto Dostawcy będzie utrzymywane w koncie Google Użytkownika jako Główne Połączenie. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany płatnym wsparciem technicznym i pomocą, Użytkownik powinien omówić warunki z Dostawcą w odrębnej umowie.

Ochrona poufnych informacji

Użytkownik zobowiązuje się zachować poufność poufnych informacji i tajemnic handlowych Dostawcy, nie ujawniać ich ani nie udostępniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać ich na swoją korzyść lub na korzyść osób trzecich. Dla wyjaśnienia, Dostawca określa następujące informacje jako poufne: dane techniczne lub biznesowe Dostawcy lub inne informacje o Dostawcy, które nie są publicznie dostępne, w szczególności dane, know-how, programy komputerowe, procesy, projekty, koncepcje, specyfikacje, informacje o cenach, plany biznesowe, finansowe i marketingowe, informacje, inne prawnie chronione własności intelektualnej utworzone przez Dostawcę oraz inne informacje, które Dostawca oznacza jako poufne. Podobnie, Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych dostępowych przed nadużyciem; Dostawca nie ma obowiązku wynagradzania ewentualnego nadużycia danych dostępowych przez osobę trzecią.

Dostawca zobowiązuje się zachować poufność poufnych informacji i tajemnic handlowych Użytkownika, nie ujawniać ich ani nie udostępniać osobom trzecim, ani nie wykorzystywać ich na swoją korzyść lub na korzyść osób trzecich. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności dostępu do kont Użytkownika w sieci Google, informacji o wynikach osiągniętych w kampaniach PPC, w tym kliknięć i kosztów.

Strony zobowiązują się do zapewnienia, że poufne informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim i zobowiązują się do nieujawniania poufnych informacji ani ich udostępniania osobom trzecim. Obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do poufnych informacji, tajemnic handlowych itp., towarzyszy umowie na czas nieokreślony, a strony zobowiązują się przestrzegać go nawet po ewentualnym zakończeniu Umowy.

Przez cały okres trwania Umowy Użytkownik udziela Dostawcy zgody na publikację na witrynie sembot.com i w publikacjach marketingowych logo firmy oraz nazwy i logo sklepu internetowego, którego Feed jest wykorzystywany na platformie na podstawie udzielonej licencji. Jeśli logo jest chronione prawem, Użytkownik udziela Dostawcy bezpłatnej licencji na jego wykorzystanie w tym celu.

Użytkownik udziela Dostawcy zgody na anonimizowane (bez możliwości określenia jakichkolwiek identyfikatorów Użytkownika poza branżą, w której działa klient) przetwarzanie danych z kampanii użytkownika końcowego licencji (sklepu internetowego) i ich wykorzystanie jako odniesienia biznesowego. Jeśli Dostawca jest zainteresowany prezentacją danych z kampanii Użytkownika z ich identyfikatorami, wymagana jest uprzednia pisemna zgoda lub zgoda drogą mailową.

Użytkownik udziela Dostawcy zgody na wykorzystanie logo sklepu internetowego oraz na synchronizację informacji o produktach na agregatorze cen (porównywarce cenowej) działającej na domenie podanej przez Użytkownika.

PŁATNOŚCI I CENNIK

Wszystkie funkcjonalności i cechy Platformy są płatnymi funkcjonalnościami (zwane dalej „Funkcjonalnościami”).

Subskrypcje. Funkcjonalności Platformy są udostępniane na zasadzie miesięcznej subskrypcji. Każdy miesięczny okres jest „Cyklem rozliczeniowym”. Całkowita opłata za Konto Użytkownika za każdy Cykl rozliczeniowy to „Opłata abonamentowa” określona w Cenniku dla konkretnych opcji, których Użytkownik wybiera („Plan subskrypcji”).
Użytkownik samodzielnie konfiguruje miesięczny plan subskrypcji, dostosowując suwaki dla liczby komponentów w ramach platformy i wybierając konkretne części planu subskrypcji, które obejmują wsparcie i dostęp do wariantu CSS.
Usługa jest rozliczana z góry na miesięcznej podstawie i nie podlega zwrotowi. Nie będzie żadnych zwrotów lub kredytów za częściowe miesiące usługi, zwrotów za aktualizację/downgrade ani zwrotów za nieużywane miesiące przy otwartym koncie.

Użytkownik zgadza się zapłacić opłatę związaną z korzystaniem z Funkcjonalności w terminie 30 dni. Dostawca może zawiesić lub anulować dostęp Użytkownika do Platformy, jeśli nie otrzymamy takiej opłaty na czas. Zawieszenie lub anulowanie dostępu do Platformy z powodu braku płatności może skutkować utratą dostępu i korzystania z Konta oraz utratą Przechowywanych przez Użytkownika Zawartości.

Dostawca publikuje cennik na stronie sembot.com
Ceny w cenniku są podane bez VAT.
Dostawca ma prawo jednostronnie zmieniać lub zmieniać ofertę liczby dni, na które można zakupić licencję; przepisy niniejszych Warunków odnoszące się do zmiany niniejszych Warunków i postanowień stosuje się odpowiednio.

Opłaty można dokonać za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub systemu płatności online.

Płatność kartą. Po wprowadzeniu identyfikatorów używanej przez Użytkownika karty, pobierana jest opłata licencyjna, a cykliczne płatności automatyczne obliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem i wybranym planem zawsze są ustawiane na kolejne okresy 30 dni. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Dostawcy, Dostawca wyśle Użytkownikowi fakturę elektroniczną, na której będzie widniał wybrany i opłacony przez Użytkownika taryfikator.

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować ustawienia cyklicznych płatności w ustawieniach swojego systemu płatności. Nieuiszczenie płatności uprawnia Dostawcę do zawieszenia synchronizacji konta klienta sembot.com z siecią Google i ustawienia wszystkich kampanii sembot.com na wstrzymane, które mogą być wznowione w dowolnym momencie po dokonaniu płatności w późniejszym terminie.

Bezpieczeństwo informacji o płatności naszych klientów.
Sembot przestrzega standardów PCI. Korzystamy z protokołu HTTPS i innych najlepszych praktyk bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie wszystkich informacji naszych klientów podczas każdej transakcji. Wszelkie przetwarzanie, przesyłanie lub przechowywanie danych karty jest zgodne z standardami branży kart płatniczych (PCI DSS).

CZAS TRWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, chyba że w Umowie lub za zgodą stron zostało inaczej ustalone.
Usługi będą świadczone Użytkownikowi przez Dostawcę przez czas trwania Umowy. Jednak Dostawca może przerwać świadczenie Usługi w następujących przypadkach:
• w przypadku przeszkody po stronie Dostawcy, która obiektywnie uniemożliwia świadczenie dowolnej z usług przewidzianych w Umowie, lub
• w innych przypadkach, gdy jest to dozwolone na podstawie Umowy lub Regulaminu.
Dostawca ma prawo jednostronnie zakończyć świadczenie usług na podstawie tej Umowy i rozwiązać Umowę w przypadku, gdy działanie Użytkownika stanowi naruszenie Umowy lub wynikających z niej Warunków i postanowień. W szczególności naruszeniem Umowy jest:
• powtarzające się niedotrzymywanie zobowiązań wynikających z Umowy i/lub niniejszych Warunków i postanowień,
• korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z Umową, niniejszymi Warunkami i postanowieniami lub obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i ogólnie akceptowanymi wartościami etycznymi (np. przesyłanie treści pornograficznych itp.).

Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, jeśli:
• Platforma sembot.com będzie wielokrotnie niedostępna w stopniu przekraczającym rozsądny czas na przywrócenie jej dostępności.
• Dostawca będzie używał informacji dostępowych do Konta Reklamowego Użytkownika w celu innych niż spełnienie Umowy.
Wypowiedzenie rozwiązania Umowy musi być dokonane na piśmie i przesłane drugiej stronie na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji, lub na inny adres e-mail powiadomiony przez Dostawcę (w przypadku wypowiedzenia przez Dostawcę) lub na adres [email protected] (w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika). W miarę możliwości, z uwagi na charakter wypowiedzenia, wypowiedzenie musi być poprzedzone co najmniej jednym wypowiedzeniem wzywającym do naprawy. Wypowiedzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie wysłania wypowiedzenia do drugiej strony (wypowiedzenie następuje bez okresu wypowiedzenia).
Zarówno Dostawca, jak i Użytkownik mają również prawo rozwiązać Umowę na piśmie bez podania przyczyny. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie.
Możliwe jest również odstąpienie od Umowy zgodnie z ustaleniami określonymi w niniejszych Warunkach i postanowieniach lub w indywidualnie negocjowanej Umowie z Użytkownikiem.

OGRANICZENIA GWARANCJI

SEMBOT.COM NIE GWARANTUJE, ŻE ASPEKTY FUNKCJONALNE USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, LUB ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANIE DOSTĘPNA, LUB DOSTĘPNA W OGÓLE, LUB ŻE TRANSMISJA DANYCH DO/LUB Z USŁUGI BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ZE WSKAZANĄ PRĘDKOŚCIĄ MINIMALNĄ, LUB ŻE USŁUGA LUB SERWERY, KTÓRE UMZMIESZCZAJĄ JĄ W SIECI, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. SEMBOT.COM NIE GWARANTUJE I NIE REPREZENTUJE, ŻE JAKAKOLWIEK TREŚĆ POWIĄZANA ZE STRONĄ LUB UŻYWANA W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ JEST FAKTYCZNA LUB BEZBŁĘDNA, ANI ŻE UŻYCIE TAKIEGO MATERIAŁU NIE NARUSZY PRAW STRON TRZECICH. SEMBOT.COM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KOREKTY WSZELKICH BŁĘDÓW NA STRONIE LUB W USŁUDZE.
BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, AKCEPTUJESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZYSTKO ZWIĄZANE Z USŁUGĄ JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I „W STANIE DOSTĘPNYM” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM ALE NIE OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. SEMBOT.COM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TERMINOWOŚCI MATERIAŁU ZAWARTYCH W USŁUDZE, ANI CO DO WYNIKÓW OTRZYMYWANYCH Z UŻYTKOWANIA USŁUGI. ZA WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SEMBOT.COM NIE WYSTAWIA ŻADNYCH OPINII CO DO JAKOŚCI ŻADNEGO PRODUKTU, USŁUGI, INFORMACJI LUB INNEGO MATERIAŁU ZAKUPIONEGO LUB POZYSKANEGO PRZEZ CIEBIE W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUGI.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZGADZASZ SIĘ I JASNO ROZUMIESZ, ŻE MY I NASZE POWIĄZANE SPÓŁKI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, OKOLICZNOŚCIOWE, SPECJALNE, DODATKOWE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, STRATY ZYSKU, RENOMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNEJ STRATY BEZMATERIALNEJ (NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUB NIESTOSOWANIA USŁUGI; Z UŻYTKOWANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH MATERIAŁÓW NA STRONIE LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE INTERNETOWEJ POŁĄCZONEJ Z USŁUGĄ; Z KOSZTÓW ZAKUPU ZAMIENNEGO TOWARU I USŁUGI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU LUB POZYSKANIA JAKIEJKOLWIEK TOWARU, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUGI LUB OTRZYMANIA WIADOMOŚCI LUB ZAWARCIA TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM LUB Z USŁUGI; Z NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI LUB DANYCH; Z WYPOWIEDZI LUB ZACHOWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ NA STRONIE; LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ SPRAWY ZWIĄZANEJ Z USŁUGĄ. W ŻADNYM WYPADKU NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I POWODY ROSZCZEŃ (BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, DELIKTU (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, ZANIEDBANIA), LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB) NIE PRZEKRACZA KWOTY, KTÓRĄ ZAPŁACIŁEŚ W OSTATNIM OKRESIE, JEŚLI TAKOWY ISTNIAŁ, ZA DOSTĘP DO USŁUGI, I W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKRACZA KWOTY DWIEJSET PIĘĆDZIESIĄT EURO (€250). JEŚLI NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUGI LUB Z JAKIEJKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ REGULAMINOWYCH, TWOIM WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM OCHRONY JEST ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI. JEŚLI JAKAŚ CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA DO NAJWIĘKSZEGO STOPNIA DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO.

 

Platforma nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany kosztu za kliknięcie (CPC) na wybrane słowo kluczowe.
Użytkownik rozumie, że Platforma zmienia koszt na podstawie wybranego przez użytkownika zakresu kosztu za kliknięcie, aby osiągnąć wybraną przez użytkownika pozycję.
Użytkownik rozumie, że osiągnięcie pozycji opiera się na prognozowaniu zmian w aukcjach i może być niemożliwe do wykonania.
Użytkownik rozumie, że Platforma podnosi koszt za kliknięcie w ramach dozwolonego zakresu w przypadku, gdy słowo kluczowe jest wyświetlane na zbyt niskiej pozycji, a obniża koszt za kliknięcie, gdy pozycja jest zbyt wysoka.
Platforma nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie średniej pozycji przez słowo kluczowe w określonym przedziale czasowym.
Użytkownik rozumie, że Platforma działa na podstawie interfejsu API Google Ads, Microsoft Advertising lub Meta Ads lub danych pobranych bezpośrednio z konta Użytkownika.
Google Ads, Meta Ads lub Microsoft Advertising nie przesyłają danych w czasie rzeczywistym. Dane są opóźnione, zwykle o kilka minut w porównaniu do aktualnego stanu.
Opóźnione dane zwykle nie mają dużego wpływu na wyniki średnie. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu danych przez Google, Microsoft lub Meta oraz związane z tym konsekwencje.
Konsekwencje opóźnionych danych polegają na dokonywaniu zmian na podstawie informacji już nieaktualnych. Zwykle trendy okresowe trwają dłużej; opóźniona zmiana ma minimalny wpływ na wyniki działania.
Oprócz regularnych opóźnień w przesyłaniu danych przez Google, Microsoft lub Meta, mogą wystąpić sporadyczne przypadki dłuższych opóźnień w aktualizacji danych.
W przypadku dłuższych opóźnień w aktualizacji danych Platforma nie dokonuje zmian. Oznacza to, że jeśli Platforma otrzymuje te same dane w kolejnych cyklach sprawdzania, zmiany nie zostaną dokonane. Koszt za kliknięcie będzie utrzymany w ustawionym zakresie, a reklama będzie wyświetlana na pozycjach odpowiednich dla aktualnego kosztu.
Dłuższe opóźnienia występują sporadycznie i dotyczą pojedynczych słów kluczowych. Użytkownik rozumie, że takie przypadki się zdarzają i Platforma nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Użytkownik rozumie, że jedyną konsekwencją dłuższych opóźnień jest wyświetlanie reklamy z kosztem sprzed opóźnienia na nieznanej pozycji (w niemal każdym przypadku pozycja będzie bliska pozycji sprzed opóźnienia).
Użytkownik rozumie, że wybranie opcji ciągłego obniżania kosztu za kliknięcie („Lowering”) prowadzi do obniżenia kosztu, nawet jeśli słowo kluczowe jest już na wybranej pozycji. W przypadku dużego liczby wyświetleń, ta akcja prowadzi do obniżenia kosztu za kliknięcie. W przypadku słów o niewielkiej liczbie wyświetleń i niewłaściwie wybranego minimalnego kosztu za kliknięcie, taka akcja może prowadzić do zatrzymania wyświetlania słowa kluczowego. Użytkownik rozumie, że ponosi odpowiedzialność za wybór opcji „Lowering” i poprawne wybranie minimalnego kosztu za kliknięcie.
Użytkownik korzysta z Platformy na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Strony (strona internetowa, Użytkownik) wyłączają odpowiedzialność w zakresie związanym z funkcjonowaniem Platformy (zmiany kosztu za kliknięcie) w przypadku tzw. utraty zysku („lucrum cessans”).
W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez jedną ze stron (strona internetowa, Użytkownik) i spowodowania szkody drugiej stronie, strona winna naruszenia ponosi odpowiedzialność za naprawienie szkody, ograniczoną do rzeczywistej szkody („damnum emergens”), z wyłączeniem odpowiedzialności za utratę zysku („lucrum cessans”).
W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych zebranych z konta Google Ads przez Platformę i spowodowania szkody drugiej stronie, strona winna naruszenia ponosi odpowiedzialność za naprawienie szkody, ograniczoną do rzeczywistej szkody („damnum emergens”), z wyłączeniem odpowiedzialności za utratę zysku („lucrum cessans”).
Strona internetowa jest odpowiedzialna za działania podjęte w ramach Platformy i korzystanie z niej w zakresie naruszenia przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, przetwarzania danych osobowych, praw autorskich, ochrony konkurencji i praw konsumenta.
Strona internetowa zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i zapewnienia legalności korzystania z Platformy.
Strony wyrażają zgodę na przekazywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Platformę w celu świadczenia usług zgodnie z regulaminem. W tym zakresie Platforma działa jako administrator danych osobowych, a strona internetowa działa jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych.

ODSZKODOWANIE

Oświadczasz niniejszym, że zobowiązujesz się do rekompensowania SEMBOT.COM oraz podejmujesz się zabezpieczyć SEMBOT.COM od wszelkich strat, szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (w tym kosztów prawnych oraz jakichkolwiek kwot wypłaconych przez SEMBOT.COM stronie trzeciej w celu zakończenia roszczenia lub sporu na zalecenie doradców prawnych SEMBOT.COM), które SEMBOT.COM ponosi lub doznaje w wyniku naruszenia przez Ciebie jakiejkolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub w wyniku roszczenia o naruszenie przez Ciebie jakiejkolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.

Reklamacje

 

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy mogą być zgłaszane przez użytkownika za pośrednictwem powiadomienia Dostawcy drogą e-mailową na adres: [email protected]. W celu skutecznego zidentyfikowania wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi, reklamacja powinna zostać zgłoszona bez zbędnej zwłoki od momentu wykrycia błędu przez Użytkownika.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę w ciągu 14 dni od wysłania reklamacji.

Ostateczne postanowienia

 

Niniejsze Warunki mogą być okazjonalnie zmieniane, a w przypadku wprowadzenia istotnych zmian możemy poinformować Cię, wysyłając Ci e-mail na ostatni podany nam przez Ciebie adres e-mail (jeśli istnieje) i/lub zamieszczając wyraźne powiadomienie o zmianach na naszej Usłudze. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Ciebie adres e-mail nie jest ważny lub z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dostarczyć Ci wymienionego powyżej powiadomienia, wysłanie przez nas e-maila zawierającego takie powiadomienie będzie jednak stanowiło skuteczne powiadomienie o opisanych w nim zmianach. Zmiany w niniejszych Warunkach będą obowiązywać od dnia wcześniejszego spośród siedmiu dni kalendarzowych od wysłania Ci powiadomienia drogą e-mailową (jeśli dotyczy) lub siedmiu dni kalendarzowych od opublikowania powiadomienia o zmianach na naszej Usłudze (ale nigdy wcześniej niż od początku kolejnego Cyklu Rozliczeniowego dla danego Konta). Te zmiany będą obowiązywać natychmiastowo dla nowych użytkowników naszej Usługi. Kontynuowanie korzystania z naszej Usługi po otrzymaniu takiego powiadomienia oznacza potwierdzenie Twojej świadomości tych zmian i zgody na podleganie warunkom i postanowieniom takich zmian.

Prawo właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Regulaminów będzie podlegać polskiemu prawu. Wszelkie spory wynikające z tych regulaminów strony będą rozstrzygać przed właściwymi sądami dla siedziby wspólnych sądów.