Zaloguj

Polityka Prywatności

(ZGODNA Z RODO)

Wstęp

W Sembot szanujemy Twoją potrzebę prywatności w Internecie i chronimy wszelkie Dane osobowe, które możesz nam udostępnić w odpowiedni sposób. Nasza praktyka w odniesieniu do wykorzystywania Twoich Danych Osobowych została wyjaśniona w niniejszej Polityce Prywatności („Polityka Prywatności”). Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych.

Ta strona internetowa i aplikacja online (zwane dalej „Usługą” lub „Usługami”) są własnością i są obsługiwane przez Sembot Ltd Adres: 4th Floor, 18 St. Cross Street, London, EC1N 8UN https://beta.companieshouse.gov.uk/company/12622610  i Sembot Sp. z o.o. mieści się przy ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, Polska (dalej „Sembot”, „my” lub „nas”), zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zalecamy zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, ponadto Sembot może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności będzie zawsze publikowana na naszej stronie internetowej. Wyślemy Ci powiadomienie lub w inny sposób poinformujemy Cię, jeśli zostaną wprowadzone istotne zmiany, które mogą mieć na Ciebie znaczący wpływ.

Ustawienia prywatności
Niniejszy dokument informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z Usługi. Nie udostępnimy nikomu twoich informacji, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
Używamy Twoich danych osobowych do świadczenia i ulepszania Usługi. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszym Regulaminie, dostępnym w Serwisie.

Zbieranie informacji
Podczas korzystania z naszej Usługi możemy gromadzić lub prosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą, identyfikacji i wystawienia faktury. Dane osobowe mogą obejmować między innymi adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy, numer konta bankowego i inne informacje („Dane osobowe”).
Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę („Dane dziennika”). Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres IP komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.
Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszej Usługi. Ci zewnętrzni usługodawcy mają własne polityki prywatności określające, w jaki sposób wykorzystują takie informacje.
Wreszcie zbieramy dane osobowe, gdy działamy jako podmiot przetwarzający dane. Przetwarzamy Dane osobowe w imieniu naszych klientów w kontekście obsługi Usługi. Kiedy klient subskrybuje naszą Usługę dla swojego sklepu internetowego, systemu lub platformy, może pobierać Dane Osobowe od konsumentów i/lub firm ze swojego konta (kont) na internetowych platformach handlowych lub platformach, takich jak między innymi Amazon i eBay . Po złożeniu zamówienia na takim Rynku lub Platformie gromadzimy i przechowujemy dane zamówienia (w tym Dane Osobowe), aby zbiorczo przesłać je do systemu lub platformy naszych klientów.

Ciasteczka

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator.
Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Używamy plików cookie do zbierania informacji. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Usługodawcy

Zatrudniamy firmy zewnętrzne i osoby fizyczne („Strony trzecie”) w celu usprawnienia naszej Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi. Te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani wykorzystywania do jakichkolwiek innych celów.

Udostępnimy Twoje dane stronom trzecim tylko w określonych okolicznościach:

Angażujemy określone zaufane strony trzecie do wykonywania funkcji i świadczenia nam usług, w tym usług hostingu w chmurze, tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą firmy, dostawców usług poczty e-mail i dostawców obsługi klienta. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania tych funkcji, zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności i obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, fuzji, reorganizacji, rozwiązania lub podobnego zdarzenia Twoje dane osobowe mogą zostać sprzedane, zbyte, przeniesione lub w inny sposób ujawnione w ramach tej transakcji.
Możemy również ujawnić informacje o Tobie stronom trzecim, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe na mocy prawa, na przykład: (1) w celu ochrony lub obrony naszych praw, interesów lub własności lub praw osób trzecich; (2) w celu zastosowania się do procesu prawnego, nakazów sądowych lub wezwań sądowych; (3) odpowiadanie na żądania władz publicznych lub rządowych, w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym i egzekwowaniem prawa; (4) aby zapobiegać możliwym nadużyciom w związku z Usługami lub badać je lub egzekwować nasze Warunki świadczenia usług; (5) w celu ochrony życia interesów naszych użytkowników, klientów i innych stron trzecich.

Możemy wykorzystywać i udostępniać zagregowane dane nieosobowe stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych i analitycznych.

Nie sprzedajemy ani nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi stronom trzecim.

Komunikacja

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, postępując zgodnie z linkiem rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami zawartymi w każdym wysyłanym przez nas e-mailu.

Środki bezpieczeństwa i ochrona

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Jednak Sembot według własnego uznania podejmuje pewne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych Osobowych. Twoim obowiązkiem jest zachowanie hasła i danych logowania. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że Twoje hasło jest znane innym osobom, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć natychmiastowe działania. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.
Wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do swoich Danych osobowych. Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczane informacje wrażliwe/kredytowe są przesyłane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL). Aby uzyskać więcej informacji na temat podjętych środków, zapoznaj się z naszą Polityką bezpieczeństwa.

Międzynarodowy transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w twojej jurysdykcji. Należy pamiętać, że przekazujemy informacje, w tym dane osobowe, na serwery w Unii Europejskiej w celu ich przechowywania i przetwarzania. Dane nieosobowe wykorzystywane przez nasz Serwis mogą być przechowywane w różnych lokalizacjach, w tym między innymi w innych krajach UE, Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Azji.

Podmioty stowarzyszone i zewnętrzni dostawcy usług

Ujawnimy informacje podmiotom stowarzyszonym lub usługodawcom, którzy pomagają w zakresie Usług, Witryny lub Aplikacji. Na przykład, jeśli zamówisz nasze produkty, możemy współpracować z firmą przetwarzającą płatności i dostawcami usług logistycznych w celu przetworzenia płatności oraz przetwarzania, pakowania, wysyłania i dostarczania materiałów związanych z Usługami. Wszystkie płatności kartą kredytową są przetwarzane przez Sembot; wszystkie płatności przelewem bankowym są przetwarzane przez Sembot. Nie zezwalamy tym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych w sposób inny niż niezbędny do świadczenia nam usług. Poniżej możesz zobaczyć listę dostawców usług, którym ujawniamy informacje:
Google Inc 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA/UE Irlandia, cel: Google Workplace
GetResponse S.A Gdańsk (80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3, UE Polska, cel: wysyłka mailingów marketingowych
Stripe Inc. 185 Berry St #550, San Francisco, CA 94107, USA/UE Irlandia, cel: płatność online

Połączenia z usługami stron trzecich

Usługa może zawierać łącza lub umożliwiać interakcję i korzystanie z innych niezależnych stron internetowych, produktów lub usług stron trzecich („Usługi stron trzecich”). Dostęp do usług stron trzecich jest zapewniany wyłącznie dla wygody. Usługi stron trzecich nie są kontrolowane przez Sembot, a Sembot niekoniecznie popiera treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały dostępne w takich Usługach stron trzecich lub za ich pośrednictwem. Korzystanie przez użytkownika z Usług stron trzecich może podlegać warunkom i zasadom ochrony prywatności dostawcy zewnętrznego i może wiązać się z ujawnieniem lub przekazaniem informacji od lub o użytkowniku do dostawcy zewnętrznego. Będziesz musiał dokonać własnej niezależnej oceny dotyczącej korzystania z Usług stron trzecich i interakcji z nimi. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Sembot nie ponosi odpowiedzialności za dostępność jakichkolwiek Usług Osób Trzecich i że Sembot nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem przez Ciebie lub interakcji z Usługami osób trzecich.

Aplikacja Sembot Suite korzysta z informacji otrzymywanych za pośrednictwem interfejsów programowych Google i przestrzega polityki dotyczącej danych użytkowników usług API Google, w tym wymagań dotyczących ograniczonego wykorzystania.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia („Dzieci lub Dziecko”). Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od Dziecka bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Przechowywanie danych

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz z Usług, masz u nas konto lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w polityce. Możesz poprosić o zamknięcie konta, kontaktując się z nami na powyższe dane, a my usuniemy Twoje dane osobowe na żądanie. Kopie zapasowe danych zostaną zniszczone po 30 dniach.
Możemy jednak przechowywać dane osobowe przez dodatkowy okres, jaki jest dozwolony lub wymagany na mocy obowiązujących przepisów, ze względów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych lub w uzasadnionych i zgodnych z prawem celach biznesowych.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie nowej Polityki Prywatności w Serwisie oraz na naszej stronie internetowej.
Niniejsza Polityka prywatności oraz wszelkie jej odnowienia i/lub modyfikacje podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory lub rozbieżności wynikające z lub w związku z niniejszą Polityką Prywatności podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Twoje prawa do prywatności

Serwis Sembot.com zapewnia prawo do prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, gdy działamy jako administrator danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że jeśli działamy jako podmiot przetwarzający dane dla naszych klientów, możesz skorzystać ze swoich praw u danego klienta.

prawo do żądania, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to prawo do tego dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody;
prawo do otrzymania lub przekazania danych osobowych wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej w ustrukturyzowanej, zwyczajowej i nadającej się do odczytu maszynowego formie („prawo do danych ruchliwość’).

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem adresu podanego na wstępie.

Aby nie dopuścić do ujawnienia informacji niewłaściwej osobie, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Zasadniczo poinformujemy Cię, czy możemy zastosować się do Twojej prośby, w ciągu jednego miesiąca od jej otrzymania. W szczególnych przypadkach, np. gdy dotyczy złożonego wniosku, termin ten może ulec wydłużeniu o dwa miesiące. Poinformujemy Cię o takim przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania Twojego żądania. Na podstawie obowiązującej prywatności prawodawstwa, w pewnych okolicznościach możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli tak jest, wyjaśnimy Ci dlaczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach dotyczących prywatności znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Bartosz Ferenc, Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów, Polska

Skargi

Jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, chętnie podejmiemy współpracę w celu znalezienia rozwiązania. Jeżeli nie doprowadzi to do pożądanego rezultatu, będziesz mieć prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest to polski Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jeśli mieszkasz lub pracujesz w innym kraju Unii Europejskiej, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego tego kraju.