Zaloguj

Halucynacje sztucznej inteligencji: czym są, jakie są przykłady i jak się przed nimi chronić?

halucynacje sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja (Generative AI, Gen AI) zrewolucjonizowała sposób, w jaki tworzymy i wchodzimy w interakcję ze światem cyfrowym. Od generowania realistycznych obrazów i filmów po tworzenie kreatywnych formatów tekstowych, generatywne modele AI otworzyły świat pełen możliwości. Jednak pomimo imponujących perspektyw, modele generatywnej sztucznej inteligencji nie są pozbawione wad. Jednym z najbardziej niepokojących problemów jest zjawisko halucynacji AI.

W dziedzinie sztucznej inteligencji koncepcja „halucynacji generatywnych AI” okazała się urzekającym zjawiskiem, zacierającym granice między rzeczywistością a fikcją. W miarę zagłębiania się w zawiłości tego zdarzenia odkrywamy świat, w którym systemy sztucznej inteligencji mogą wyczarowywać informacje wykraczające poza granice ich danych szkoleniowych, co prowadzi zarówno do fascynujących możliwości, jak i potencjalnych pułapek.

W tym artykule wyjaśniamy, czym są halucynacje sztucznej inteligencji, jak powstają, dlaczego występują, jakie są ich konsekwencje i kiedy mogą paradoksalnie okazać się korzystne. Podamy także przykłady i omówimy najlepsze praktyki ograniczające ich występowanie, a także zastanowimy się nad przyszłością generatywnej sztucznej inteligencji.

Czym są halucynacje sztucznej inteligencji?

Halucynacje AI wynikają z nieodłącznej natury modeli generatywnych, które mają na celu tworzenie nowych treści w oparciu o wzorce i relacje wyniesione z danych szkoleniowych. Jednak modele te mogą czasami ekstrapolować poza dane szkoleniowe, co prowadzi do generowania nowych informacji, które mogą nie być całkowicie dokładne lub oparte na rzeczywistości.

Halucynacje generatywnej sztucznej inteligencji odnoszą się do przypadków, w których modele AI generują dane wyjściowe nieoparte na danych szkoleniowych ani informacjach faktycznych. Te halucynacje mogą objawiać się w różnych formach, takich jak sfabrykowany tekst, obrazy, a nawet treści audio i wideo. Zasadniczo system sztucznej inteligencji tworzy informacje, które nie istnieją w jego bazie wiedzy, w wyniku czego powstają wyniki, które mogą wydawać się wiarygodne, ale ostatecznie są fikcyjne.

Jak powstają halucynacje AI?

Halucynacje związane ze sztuczną inteligencją zazwyczaj wynikają z nieodłącznych ograniczeń i błędów w danych szkoleniowych, a także z konstrukcji modeli sztucznej inteligencji. Generatywne systemy sztucznej inteligencji, takie jak modele językowe (np. LLM) i generatory obrazów, są szkolone na ogromnych zbiorach danych, które zawierają mieszankę dokładnych i niedokładnych informacji. Podczas procesu nauki systemy te uczą się wzorców i korelacji z danych, ale nie rozumieją leżącej u ich podstaw prawdy. W rezultacie podczas generowania nowej treści mogą serwować wyniki odzwierciedlające niedokładności i błędy obecne w ich danych szkoleniowych.

Co więcej, modele sztucznej inteligencji mogą również mieć halucynacje, gdy zostaną “wypchnięte” poza granice swojej wiedzy. Na przykład, gdy model zostaje poproszony o wygenerowanie informacji na temat, z którym ma ograniczony kontakt, może sfabrykować wiarygodnie brzmiącą treść, aby wypełnić luki w swojej wiedzy.

Dlaczego dochodzi do halucynacji generatywnej AI?

Generowanie wyników sztucznej inteligencji, które są niezgodne ze stanem faktycznym lub wprowadzają w błąd, może mieć miejsce z różnych powodów. Na wystąpienie halucynacji AI wpływa kilka czynników:

 • niewystarczające dane szkoleniowe: jeśli model sztucznej inteligencji nie zostanie przeszkolony na wystarczającej liczbie danych, może nie posiadać informacji niezbędnych do wygenerowania dokładnych wyników
 • nieprawidłowe założenia: modele AI są szkolone na wzorcach zawartych w danych, a jeśli te wzorce są nieprawidłowe, model może przyjąć błędne założenia na temat świata
 • błędy w danych: jeśli dane użyte do szkolenia modelu sztucznej inteligencji są obciążone, model może odzwierciedlać te błędy w swoich wynikach
 • złożoność modelu: złożone modele z wieloma parametrami mogą nadmiernie dopasować się do danych uczących, wychwytując szum i fałszywe korelacje, które prowadzą do halucynacji
 • inżynieria podpowiedzi (prompt engineering): sposób, w jaki dane wejściowe są uporządkowane i prezentowane AI, może wpływać na prawdopodobieństwo halucynacji. Niejednoznaczne lub wiodące podpowiedzi mogą spowodować, że sztuczna inteligencja wygeneruje nieprawidłowe informacje
 • problemy z generalizacją: modele sztucznej inteligencji mogą mieć trudności z uogólnianiem danych szkoleniowych na scenariusze ze świata rzeczywistego, szczególnie w przypadku napotkania nowych lub nieoczekiwanych danych wejściowych

 

Przykłady halucynacji sztucznej inteligencji

Halucynacje AI mogą objawiać się w różnych formach, od nieszkodliwych po potencjalnie szkodliwe. Generatywne modele sztucznej inteligencji mogą kreować, łącząc elementy z danych szkoleniowych w nieoczekiwany sposób.

Oto kilka przykładów halucynacji generatywnych AI:

 • sfabrykowane odniesienia: modele języka AI mogą generować fikcyjne odniesienia lub cytaty, które nie istnieją, wprowadzając użytkowników w błąd w przekonaniu, że są to autentyczne źródła
 • wyimaginowane obrazy: modele generowania obrazów mogą generować realistycznie wyglądające obrazy miejsc, obiektów lub osób, które nie istnieją w rzeczywistości
 • fałszywe dane: systemy sztucznej inteligencji, których zadaniem jest generowanie danych statystycznych lub raportów, mogą generować całkowicie zmyślone informacje, wpływając na procesy decyzyjne oparte na danych
 • nieprawidłowe tłumaczenia językowe: model sztucznej inteligencji poproszony o przetłumaczenie tekstu z jednego języka na inny może dostarczyć tłumaczenie, które nie ma sensu lub jest niepoprawne gramatycznie

 

Na przykład model języka sztucznej inteligencji może wygenerować wiarygodnie brzmiący, ale całkowicie sfabrykowany cytat przypisywany postaci historycznej. Inny przykład – model sztucznej inteligencji, który jest proszony o wygenerowanie obrazów kotów, może generować obrazy kotów o nierealistycznych cechach, takich jak sześć nóg lub dwie głowy. I jeszcze jeden przykład – model AI poproszony o napisanie artykułu prasowego może wygenerować artykuł, który będzie niezgodny z faktami lub nawet sfałszowany.

Dlaczego halucynacje generatywnej sztucznej inteligencji mogą stanowić problem?

Chociaż halucynacje AI mogą być fascynujące z twórczego punktu widzenia, stwarzają również poważne wyzwania i ryzyko. Niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje generowane przez systemy sztucznej inteligencji mogą mieć daleko idące konsekwencje, szczególnie w dziedzinach, w których najważniejsza jest dokładność faktów, takich jak opieka zdrowotna, finanse lub prawo. Niekontrolowane halucynacje związane ze sztuczną inteligencją mogą podważyć zaufanie do systemów sztucznej inteligencji i zakwestionować ich wiarygodność.

Halucynacje generatywnej AI mogą stanowić problem z wielu powodów:

 • mogą wprowadzać użytkowników w błąd: jeśli użytkownicy nie są świadomi potencjału halucynacji AI, mogą zostać wprowadzeni w błąd przez fałszywe lub zmyślone informacje generowane przez te modele
 • mogą zaszkodzić reputacji: jeśli model sztucznej inteligencji zostanie wykorzystany do generowania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji o osobie lub organizacji, może to zaszkodzić jej reputacji
 • można je wykorzystać do niecnych celów: halucynacje AI mogą zostać wykorzystane do tworzenia fałszywych wiadomości, propagandy lub innych form dezinformacji

 

Konsekwencje halucynacji AI

Halucynacje AI stwarzają kilka wyzwań i zagrożeń:

 • dezinformacja: niedokładne wyniki mogą rozpowszechniać dezinformację, prowadząc do nieporozumień i błędnych decyzji
 • utrata zaufania: powtarzające się halucynacje AI mogą podważyć zaufanie użytkowników do systemów sztucznej inteligencji, utrudniając ich wdrożenie i skuteczność
 • konsekwencje prawne i etyczne: generowanie fałszywych informacji może mieć konsekwencje prawne i etyczne, szczególnie we wrażliwych obszarach, takich jak opieka zdrowotna, finanse i prawo
 • ryzyko operacyjne: w zastosowaniach krytycznych, takich jak pojazdy autonomiczne lub diagnostyka medyczna, halucynacje AI mogą prowadzić do awarii na poziomie operacyjnym, a nawet zagrażać bezpieczeństwu

 

Kiedy halucynacje sztucznej inteligencji mogą okazać się pomocne?

Paradoksalnie halucynacje AI mogą być również dobrodziejstwem w niektórych branżach, zwłaszcza kreatywnych. W dziedzinie sztuki, projektowania i rozrywki halucynacje te mogą stać się inspiracją dla nowych pomysłów, pobudzać wyobraźnię i przesuwać granice kreatywności. Modele generatywnej sztucznej inteligencji można wykorzystać do wizualizacji i interpretacji danych w nowatorski sposób, zwiększając szansę na zrozumienie i docenienie złożonych informacji.

Halucynacje sztucznej inteligencji można wykorzystać na przykład w takich dziedzinach, jak:

 • sztuka i projektowanie: halucynacje generowane przez sztuczną inteligencję mogą inspirować nowe style i projekty artystyczne, przesuwając granice kreatywności
 • wizualizacja i interpretacja danych: w nauce danych halucynacje mogą pomóc w wizualizacji i interpretacji złożonych zbiorów danych w nowatorski sposób, oferując świeże perspektywy
 • gry i rzeczywistość wirtualna (VR): w grach i rzeczywistości wirtualnej halucynacje mogą tworzyć wciągające i pobudzające wyobraźnię okoliczności, które poprawiają wrażenia użytkownika

 

Jak zapobiegać halucynacjom generatywnej AI – najlepsze praktyki

Aby złagodzić ryzyko związane z halucynacjami sztucznej inteligencji, badacze i programiści weryfikują różne strategie. Obejmują one poprawę jakości i różnorodności danych szkoleniowych, wdrożenie solidnych mechanizmów sprawdzania faktów oraz opracowanie technik wykrywania i filtrowania treści zawierających halucynacje. Ponadto przejrzysta komunikacja na temat ograniczeń i potencjalnych uprzedzeń systemów sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla zarządzania oczekiwaniami i wspierania odpowiedzialnego użytkowania.

Istnieje wiele rzeczy, które można zrobić, aby zapobiec halucynacjom generatywnym AI:

 • weryfikacja danych: zapewnienie wysokiej jakości, różnorodnych i reprezentatywnych danych szkoleniowych pozwala zminimalizować błędy i niedokładności
 • walidacja modelu: regularne sprawdzanie i testowanie modeli sztucznej inteligencji w porównaniu ze scenariuszami ze świata rzeczywistego pozwala identyfikować i korygować halucynacje
 • wiele modeli: korzystanie z wielu modeli sztucznej inteligencji może pomóc w identyfikacji i korygowaniu halucynacji
 • ocena przez człowieka: uwzględnianie mechanizmów informacji zwrotnej od użytkownika pozwala wykrywać i korygować halucynacje w czasie rzeczywistym
 • wytłumaczalność: opracowanie możliwych do wyjaśnienia systemów sztucznej inteligencji, które zapewniają wgląd w sposób generowania wyników, pomaga użytkownikom rozróżnić rzetelne informacje od halucynacji
 • ciągłe monitorowanie: wdrożenie ciągłego monitorowania i aktualizacji modeli sztucznej inteligencji prowadzi do dostosowania do nowych danych i zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia halucynacji

 

Przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które może zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia. Jednak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjału halucynacji AI i podejmować kroki w celu ich złagodzenia.

"W miarę ciągłego rozwoju technologii generatywnej sztucznej inteligencji możemy spodziewać się nowych i innowacyjnych sposobów zapobiegania halucynacjom i ich wykrywania, dzięki czemu modele te będą jeszcze bardziej niezawodne i użyteczne"

Trwające badania koncentrują się na poprawie jakości danych, opracowaniu solidnych metodologii szkoleniowych oraz tworzeniu bardziej przejrzystych i wyjaśnialnych modeli. Ponieważ systemy sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej wyrafinowane, równowaga między kreatywnością a dokładnością będzie kluczowa dla wykorzystania pełnego potencjału generatywnej sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z halucynacjami.

Możliwe jest również, że w miarę ewolucji generatywnej sztucznej inteligencji zjawisko halucynacji będzie się utrzymywać, niosąc zarówno wyzwania, jak i możliwości. Znalezienie właściwej równowagi między wykorzystaniem twórczego potencjału halucynacji sztucznej inteligencji a zapewnieniem integralności informacji opartych na faktach będzie kluczowym przedsięwzięciem. Ostatecznie przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji leży w zdolności człowieka do wykorzystania mocy tych technologii przy jednoczesnym zachowaniu dobrego “połączenia” z rzeczywistością.

Halucynacje generatywnej sztucznej inteligencji stanowią zarówno wyzwania, jak i możliwości. Zrozumienie ich pochodzenia, konsekwencji i strategii łagodzenia jest niezbędne, aby wykorzystać zalety generatywnej sztucznej inteligencji, a jednocześnie zabezpieczyć się przed jej pułapkami. Stosując się do najlepszych praktyk i wspierając ciągłe innowacje, możemy zwiększyć niezawodność i wiarygodność systemów sztucznej inteligencji, torując drogę ku przyszłości, w której generatywną sztuczną inteligencję można będzie bezpiecznie i skutecznie wykorzystywać w różnych dziedzinach.