Zaloguj

Kluczowe trendy biznesowe z GenAI w roli głównej

GenAI
W swoim ostatnim raporcie Gartner uznał generatywną sztuczną inteligencję (GenAI) za jeden z najważniejszych trendów strategicznych na rok 2024 i lata kolejne. GenAI to rodzaj sztucznej inteligencji, która może generować nową zawartość, taką jak tekst, obrazy i kod. Gartner przewiduje, że GenAI będzie miało głęboki wpływ na firmy i osoby prywatne, zwiększając produktywność pracowników i tworząc nowe możliwości dla innowacji. GenAI stwarza jednak także nowe wyzwania, takie jak zwiększone zużycie energii i rozpowszechnianie dezinformacji. Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do tych wyzwań.

Definicja generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI)

Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) odnosi się do podzbioru sztucznej inteligencji, która koncentruje się na tworzeniu nowych treści, takich jak tekst, obrazy, muzyka, a nawet całych środowisk wirtualnych. W przeciwieństwie do tradycyjnej sztucznej inteligencji, która ma za zadanie analizować i interpretować dane, GenAI jest w stanie generować oryginalne dane w oparciu o wyuczone wzorce.

Wykorzystuje zaawansowane modele uczenia maszynowego, w szczególności techniki głębokiego uczenia się, aby zrozumieć i naśladować złożoność ludzkiej kreatywności. Przykłady GenAI obejmują GPT-3 OpenAI do generowania tekstu i DALL-E do tworzenia obrazów. Modele te mogą generować bardzo zaawansowane i dobrane kontekstowo wyniki, co czyni je potężnymi narzędziami do szerokiego zakresu zastosowań, od tworzenia treści po rozwiązywanie problemów w różnych branżach.

Wpływ GenAI na produktywność

GenAI będzie miała znaczący wpływ na produktywność pracowników. Generatywna sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele zadań, które obecnie wykonują ludzie, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej kreatywnej i strategicznej pracy. GenAI można na przykład wykorzystać do generowania raportów, pisania e-maili, a nawet tworzenia materiałów marketingowych. Dzięki temu pracownicy będą mogli poświęcić więcej czasu na zadania wymagające ludzkiej oceny i kreatywności.

Ponadto GenAI może pomóc pracownikom szybciej zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Generatywną sztuczną inteligencję można wykorzystać do tworzenia spersonalizowanych środowisk edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Pomoże to pracownikom być na bieżąco z najnowszymi umiejętnościami i wiedzą wymaganą w ich pracy.

Wyzwania wynikające z rozwoju GenAI

Pomimo wielu zalet GenAI, istnieją również pewne wyzwania, którym firmy będą musiały stawić czoła. Jednym z wyzwań jest zwiększone zużycie energii przez generatywną sztuczną inteligencję. Modele GenAI są często bardzo duże i złożone, a ich działanie wymaga dużej mocy obliczeniowej. Może to prowadzić do zwiększonego zużycia energii, co może mieć negatywny wpływ na środowisko.

Kolejnym wyzwaniem jest szerzenie dezinformacji. GenAI może być wykorzystywana do tworzenia fałszywych wiadomości i innych form dezinformacji. Może to mieć negatywny wpływ na społeczeństwo, ponieważ może podważyć zaufanie do instytucji i prowadzić do niepokojów społecznych.

Aby w pełni wykorzystać możliwości GenAI, firmy będą musiały opracować strategie pozwalające sprostać tym wyzwaniom. Firmy mogą na przykład inwestować w odnawialne źródła energii, aby zasilać swoje modele generatywnej sztucznej inteligencji. Mogą także opracować zasady i procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się dezinformacji.

GenAI to nowa, potężna technologia, która może przekształcić przedsiębiorstwa i społeczeństwo. Jednak firmy będą musiały dokładnie rozważyć wyzwania związane z generatywną sztuczną inteligencją, aby móc z niej korzystać w sposób odpowiedzialny. W ten sposób biznes będzie mógł czerpać wiele korzyści z GenAI, jednocześnie ograniczając ryzyko.