Zaloguj

Large action models (LAM) – czym są i jak działają?

large action models

Dziedzina sztucznej inteligencji (AI) stale się rozwija, a nowe osiągnięcia pojawiają się w szybkim tempie. Jednym z najbardziej obiecujących ostatnich osiągnięć jest pojawienie się large action models (LAM). LAM stanowią znaczący krok naprzód w zakresie możliwości sztucznej inteligencji, oferując wgląd w przyszłość, w której maszyny mogą nie tylko rozumieć język, ale także podejmować znaczące działania w oparciu o tę wiedzę.

Czym są large action models (LAM)?

Large action models (w skrócie: LAM; w wolnym tłumaczeniu: duże modele akcji, duże modele działania) to rodzaj zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, które mogą nie tylko przetwarzać i generować tekst, ale także przewidywać i wykonywać sekwencję działań, aby osiągnąć określone cele w świecie rzeczywistym.

Są szkolone w oparciu o ogromne ilości danych, w tym nie tylko tekst, kod i obrazy, ale także zapisy interakcji człowiek-komputer, rozmowy i dane z czujników w świecie rzeczywistym, co pozwala im uczyć się złożonych relacji między różnymi koncepcjami i działaniami.

Dzięki temu mogą wykonywać szeroki zakres zadań, takich jak umawianie spotkań, dokonywanie rezerwacji czy wypełnianie formularzy. To kompleksowe szkolenie pozwala LAM zrozumieć konsekwencje działań i dynamikę środowisk cyfrowych, dzięki czemu są wyjątkowo przystosowane do realizacji zadań.

Large action models to systemy sztucznej inteligencji zaprojektowane w celu wypełnienia luki między zrozumieniem a działaniem. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, LAM potrafią interpretować intencje użytkownika i przekładać je na konkretne działania za pośrednictwem różnych interfejsów cyfrowych. Ta funkcja oznacza znaczący krok naprzód w interakcji człowiek-komputer, umożliwiając AI przekształcenie się w proaktywnego asystenta zdolnego do samodzielnego wykonywania szerokiego zakresu zadań.

Jak działają large action models?

LAM działają na zasadzie zrozumienia intencji użytkownika. Odbywa się to poprzez przetwarzanie danych wprowadzonych przez użytkownika w języku naturalnym i identyfikację kluczowych elementów jego żądania. Po zrozumieniu intencji użytkownika LAM generuje sekwencję działań, które prawdopodobnie doprowadzą do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Działania te są następnie wykonywane przez LAM bezpośrednio lub za pośrednictwem interfejsu ze światem rzeczywistym.

LAM działają poprzez szereg zintegrowanych komponentów i procesów, zapewniając precyzyjną i efektywną realizację działań. Przyjrzyjmy się bliżej funkcjonowaniu LAM:

 1. Przetwarzanie danych wejściowych: LAM rozpoczynają od przetwarzania danych wejściowych, które mogą obejmować informacje wizualne, tekst lub sygnały środowiskowe. Dane te są analizowane w celu zrozumienia kontekstu i określenia niezbędnych działań
 2. Generowanie sekwencji działań: na podstawie danych wejściowych LAM generują sekwencję działań. Wiąże się to z podzieleniem zadań na mniejsze, wykonalne działania, które można zrealizować w określonej kolejności, aby osiągnąć pożądany rezultat
 3. Optymalizacja decyzji w czasie rzeczywistym: LAM stale optymalizują swoje decyzje w czasie rzeczywistym. Obejmuje to ocenę skuteczności każdego działania i dokonanie niezbędnych korekt w celu poprawy wydajności i efektywności
 4. Wykonanie: realizacja działań poprzez interakcję z różnymi interfejsami cyfrowymi

Kluczowe elementy large action models

Large action models składają się z kilku kluczowych elementów, w tym:

 • reprezentacja akcji: LAM używają reprezentacji działań, która pozwala im je zrozumieć i uzasadnić
 • hierarchia działań: LAM używają hierarchii działań, aby uporządkować swoją wiedzę na temat wykonywania zadań
 • silnik planowania: LAM używają silnika planowania do generowania sekwencji działań, które prawdopodobnie doprowadzą do osiągnięcia pożądanego rezultatu
 • moduł wykonawczy: LAM używają modułu wykonawczego do wykonywania działań wygenerowanych przez silnik planowania
 • uczenie się i adaptacja: LAM stale poprawiają swoje wyniki poprzez uczenie się przez wzmacnianie (reinforcement learning) i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Najważniejsze cechy large action models

Large action models oferują szereg kluczowych funkcjonalności i cech, które czynią je wyjątkowymi i wartymi uwagi. Niektóre z najważniejszych funkcji obejmują:

 • programowanie neurosymboliczne: podejście to łączy sieci neuronowe z myśleniem symbolicznym, umożliwiając LAM wykorzystanie mocnych stron obu metod. Zwiększa zdolność modelu do rozumienia złożonych zadań i dokładnego ich wykonywania
 • bezpośrednie modelowanie działań człowieka: LAM są w stanie bezpośrednio modelować ludzkie działania, umożliwiając im wykonywanie zadań wymagających ludzkiej precyzji i podejmowania decyzji
 • uczenie się na podstawie demonstracji: jedną z wyróżniających się cech LAM jest ich zdolność do uczenia się poprzez obserwację ludzkich działań. Ta metoda uczenia się zapewnia, że ​​modele mogą skutecznie dostosować się do nowych zadań i środowisk
 • hybrydowy model neurosymboliczny: integrując sieci neuronowe z logiką symboliczną, LAM osiągają wyższy poziom funkcji poznawczych, dzięki czemu nadają się do zadań wymagających zarówno uczenia się, jak i rozumowania
 • konkurencyjność w zadaniach związanych z nawigacją w sieci: LAM wyróżniają się w zadaniach takich jak nawigacja w sieci, gdzie mogą samodzielnie przeglądać internet, zbierać informacje i wykonywać działania na podstawie uzyskanych danych
 • odpowiedzialność i niezawodność: kluczowe znaczenie ma zapewnienie niezawodności i etycznej odpowiedzialności działań AI. LAM zostały zaprojektowane tak, aby były odpowiedzialne, minimalizując ryzyko błędów i niezamierzonych konsekwencji
 • wdrażanie w urządzeniach obsługujących sztuczną inteligencję: moduły LAM są integrowane z różnymi urządzeniami obsługującymi sztuczną inteligencję, zwiększając ich funkcjonalność i interakcję z użytkownikiem
 • perspektywy i transformacyjna sztuczna inteligencja: przyszłość LAM jest obiecująca i może zrewolucjonizować zastosowania sztucznej inteligencji w różnych branżach

Różnica między large action models (LAM) a large language models (LLM)

Large action models (LAM) są podobne do large language models (LLM; duże modele językowe), ponieważ oba są szkolone na ogromnych ilościach danych i są w stanie przetwarzać i generować tekst. Istnieją jednak pewne zasadnicze różnice między tymi dwoma typami modeli.

„LLM skupiają się przede wszystkim na rozumieniu i generowaniu języka, podczas gdy LAM skupiają się na podejmowaniu działań w prawdziwym świecie. Oznacza to, że LAM wymagają dodatkowych zdolności, takich jak umiejętność wnioskowania o działaniach i planowania na przyszłość”

Chociaż LAM i LLM mają pewne podobieństwa, ich podstawowe cele i możliwości znacznie się różnią:

 • cel: LLM przede wszystkim generują i przetwarzają tekst, podczas gdy LAM są zaprojektowane tak, aby rozumieć intencje i wykonywać działania
 • interakcja: LLM zazwyczaj dostarczają informacji lub sugestii, podczas gdy LAM mogą wchodzić w interakcję z aplikacjami w celu wykonania zadań
 • struktura: LAM często wykorzystują podejścia hybrydowe, łącząc sieci neuronowe z rozumowaniem symbolicznym, podczas gdy LLM w większym stopniu opierają się na strukturach neuronowych
 • dane wyjściowe: LLM generują odpowiedzi tekstowe, podczas gdy LAM generują sekwencje działań i mogą operować interfejsami cyfrowymi

Praktyczne zastosowania large action models w e-commerce

Large action models mają wiele potencjalnych zastosowań w handlu elektronicznym, w tym:

 • zautomatyzowana realizacja zamówień: LAM mogą zautomatyzować różne aspekty realizacji zamówień, takie jak przetwarzanie zamówień, zarządzanie zapasami i planowanie dostaw. Może to poprawić wydajność i dokładność procesu realizacji
 • dynamiczne ceny i promocje: LAM mogą analizować dane rynkowe i zachowania klientów w czasie rzeczywistym, aby ustalać dynamiczne ceny i promocje. Może to pomóc firmom zajmującym się handlem elektronicznym zoptymalizować strategie cenowe i zmaksymalizować przychody
 • optymalizacja obsługi klienta: LAM można wykorzystać do zasilania inteligentnych chatbotów i wirtualnych asystentów, którzy mogą obsługiwać zapytania dotyczące obsługi klienta i skutecznie rozwiązywać problemy. Może to zmniejszyć obciążenie pracowników biur obsługi klienta i poprawić satysfakcję klientów
 • wykrywanie oszustw i zapobieganie im: LAM można wykorzystywać do analizowania zachowań klientów i danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym w celu identyfikowania nieuczciwych transakcji i zapobiegania im. Może to pomóc firmom z branży e-commerce chronić swoje przychody i utrzymać zaufanie klientów
 • spersonalizowane wyszukiwanie produktów i rekomendacje: LAM mogą personalizować wyniki wyszukiwania produktów i rekomendacje dla poszczególnych klientów na podstawie ich wcześniejszych zakupów, zachowań podczas przeglądania i innych istotnych danych. Może to pomóc klientom znaleźć produkty, którymi są najbardziej zainteresowani i zwiększyć współczynniki konwersji
 • usprawnione zwroty i wymiany produktów: LAM mogą uprościć proces zwrotu i wymiany produktów, automatyzując zadania, takie jak generowanie etykiet zwrotnych i śledzenie zwracanych artykułów. Może to poprawić jakość obsługi klienta i zachęcić do ponownych transakcji
 • zarządzanie zapasami: LAM mogą optymalizować poziomy zapasów, przewidując wzorce popytu i automatyzując procesy ponownego zamawiania

 

To tylko kilka przykładów wielu potencjalnych zastosowań LAM w e-commerce. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii LAM możemy spodziewać się, że w nadchodzących latach pojawi się jeszcze więcej innowacyjnych i rewolucyjnych zastosowań.

Large action models w marketingu – przykłady praktycznego zastosowania

Large action models są również obiecujące w różnych zastosowaniach marketingowych, w tym:

 • zautomatyzowane kampanie marketingowe: LAM mogą zautomatyzować wiele zadań związanych z kampaniami marketingowymi, takich jak tworzenie reklam, kierowanie na odbiorców i śledzenie wydajności. Może to pozwolić marketerom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach
 • automatyczna optymalizacja kampanii: LAM mogą analizować skuteczność kampanii w czasie rzeczywistym i wprowadzać zmiany w kierowaniu, przekazie i alokacji budżetu w celu uzyskania optymalnych wyników
 • generowanie kreatywnych treści: LAM mogą generować kreatywne treści marketingowe, takie jak teksty reklam, slogany i opisy produktów. Może to pomóc zespołom marketingowym w tworzeniu bardziej angażujących i skutecznych treści na dużą skalę
 • spersonalizowane treści marketingowe: LAM mogą personalizować treści marketingowe dla poszczególnych klientów na podstawie ich danych demograficznych, zainteresowań i historii zakupów. Może to prowadzić do bardziej odpowiednich i angażujących doświadczeń klientów
 • mapowanie podróży klienta: rozumiejąc i przewidując działania klientów, LAM mogą pomóc marketerom w tworzeniu skuteczniejszych, spersonalizowanych podróży klientów w wielu punktach styku z marką
 • optymalizacja budżetu marketingowego: LAM mogą analizować dane w celu zidentyfikowania najskuteczniejszych kanałów i kampanii marketingowych. Może to pomóc firmom zoptymalizować wydatki marketingowe i uzyskać lepszy zwrot z inwestycji (ROI)
 • analiza danych marketingowych: LAM mogą analizować dane marketingowe, aby uzyskać wgląd w zachowania klientów i skuteczność kampanii oraz przewidywać trendy rynkowe. Może to pomóc marketerom w podejmowaniu decyzji opartych na danych i ulepszaniu ich strategii marketingowych

Wyzwania i ograniczenia large action models

Pomimo licznych zalet, large action models wiążą się również z pewnymi wyzwaniami i ograniczeniami. Do najważniejszych kwestii należą:

 • potrzeba dużych ilości danych: LAM wymagają ogromnych ilości danych do szkolenia, których gromadzenie i przygotowanie może być kosztowne i czasochłonne
 • problemy z interpretacją: LAM mogą być trudne do zinterpretowania, co utrudnia zrozumienie, dlaczego podejmują określone decyzje. Ten brak przejrzystości może budzić obawy dotyczące odpowiedzialności i stronniczości
 • potencjał błędu systematycznego: LAM mogą być podatne na stronniczość, jeśli zostaną przeszkolone na podstawie stronniczych danych. Może to prowadzić do dyskryminujących skutków, takich jak nieuczciwe kierowanie reklam lub rekomendowanie produktów
 • obawy dotyczące bezpieczeństwa: moduły LAM mogą zostać wykorzystane do złośliwych celów, takich jak rozpowszechnianie dezinformacji lub tworzenie deepfake’ów. Solidne środki bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia tego ryzyka
 • względy etyczne: w miarę jak LAM stają się bardziej autonomiczne w podejmowaniu decyzji, kluczowe staje się zapewnienie, że działają w granicach etycznych
 • złożoność integracji: wdrożenie LAM w istniejących systemach biznesowych może być wyzwaniem i może wymagać znacznych modernizacji infrastruktury

Przyszłość large action models

Large action models reprezentują nową i szybko rozwijającą się technologię, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki współdziałamy z komputerami i otaczającym nas światem. W miarę dalszego rozwoju LAM będą one stawały się coraz bardziej zaawansowane i zdolne, otwierając nowe możliwości w różnych dziedzinach, w tym w e-commerce, w marketingu i w wielu innych.

Patrząc w przyszłość, potencjał LAM wydaje się nieograniczony. Oto co może nas czekać w tej dziedzinie:

 • wzmocniona współpraca człowieka ze sztuczną inteligencją: LAM prawdopodobnie staną się nieocenionymi partnerami w złożonych procesach decyzyjnych w różnych branżach
 • postęp w robotyce: zorientowany na działanie charakter LAM czyni je idealnymi do kontrolowania zaawansowanych systemów robotycznych, potencjalnie rewolucjonizując produkcję i logistykę
 • spersonalizowani asystenci AI: przyszli asystenci AI zasilani przez LAM mogą oferować bezprecedensowy poziom personalizacji i możliwości realizacji zadań
 • transformacyjny wpływ na procesy biznesowe: od zarządzania łańcuchem dostaw po obsługę klienta, LAM mają potencjał optymalizacji i automatyzacji szerokiego zakresu operacji biznesowych

 

Możemy spodziewać się także:

 • zwiększonej integracji z urządzeniami IoT (Internet of Things, Internet Rzeczy), umożliwiającej bardziej płynną interakcję ze światem fizycznym
 • zwiększonej wyjaśnialności i przejrzystości, co stanowi rozwiązanie bieżących problemów związanych z podejmowaniem decyzji przez sztuczną inteligencję
 • systemów współpracujących, w których wiele LAM współpracuje przy rozwiązywaniu złożonych problemów
 • ekspansji na nowe branże, takie jak opieka zdrowotna i finanse, dzięki wyspecjalizowanym LAM do zadań dedykowanych danej dziedzinie

Podsumowanie

Podsumowując, large action models stanowią znaczący krok naprzód w technologii AI, oferując ekscytujące możliwości profesjonalistom z zakresu e-commerce i marketingu. Wypełniając lukę między rozumieniem języka a realizacją działań, LAM są w stanie zmienić sposób, w jaki firmy wchodzą w interakcję z klientami, optymalizować operacje i podejmować strategiczne decyzje. W miarę ciągłego rozwoju tej technologii pozyskiwanie informacji na jej temat i odkrywanie jej zastosowań będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku cyfrowym.