Zaloguj

Wykorzystanie wielu usług porównywania cen (CSS) do optymalizacji wyników w Google Shopping

CSS
Usługi porównywania cen (CSS) umożliwiają sprzedawcom internetowym umieszczanie reklam w Google Shopping. Korzystanie z CSS może przynieść sprzedawcom korzyść w postaci nawet 20% zniżki na kliknięcia, dzięki czemu są atrakcyjną opcją pozwalającą maksymalizować efektywność reklamową. W tym artykule omawiamy temat zasadności jednoczesnego korzystania z wielu kont CSS w celu optymalizacji widoczności i wyników w Google Shopping.

Czy można korzystać z wielu CSS jednocześnie?

Sprzedawcy nie są ograniczeni do korzystania z tylko jednej usługi porównywania cen (Comparison Shopping Service) i mogą współpracować z kilkoma partnerami CSS, aby zwiększyć zasięg. Różni dostawcy CSS często specjalizują się w określonych branżach lub kategoriach produktów, co może być korzystne dla sprzedawców oferujących zróżnicowane linie produktów. 

Korzystanie z wielu usług porównywania cen nie spowoduje automatycznego zwiększenia kosztu kliknięcia (CPC). Dzieje się tak, ponieważ Google pobiera opłaty na podstawie kolejnej najlepszej oferty konkurencji, a nie łącznej kwoty wszystkich partnerów CSS danego sprzedawcy. Warto pomyśleć o tym jak o aukcji – płaci się tylko tyle, ile potrzeba, aby przelicytować najbliższego konkurenta, niezależnie od tego, ilu dostawców CSS pracuje w naszym imieniu. Google traktuje oferty wszystkich partnerów CSS jako pochodzące z jednego źródła, więc płatność naliczana jest tylko raz.

Jakie są kluczowe korzyści z posiadania wielu kont CSS?

Jednoczesne używanie wielu CSS ma wiele zalet. Oto najważniejsze z nich:

  • zwiększona widoczność: korzystanie z wielu kont CSS może znacznie zwiększyć widoczność sprzedawcy w karuzeli Google Shopping. Każdy CSS może celować w inne słowa kluczowe i kategorie produktów, zwiększając tym samym szanse na pojawienie się w różnych wynikach wyszukiwania
  • uzupełniająca się wiedza specjalistyczna: dla różnych dostawców CSS charakterystyczne są różne mocne strony. Niektórzy mogą specjalizować się w precyzyjnym targetowaniu, podczas gdy inni mogą lepiej maksymalizować ogólną widoczność. Wykorzystując te różnorodne umiejętności, sprzedawcy mogą skuteczniej optymalizować swoje kampanie reklamowe
  • zwiększona częstotliwość reklam dla podobnych produktów: chociaż reklamy tego samego produktu nie pojawią się wielokrotnie w karuzeli, posiadanie wielu kont CSS może sprawić, że podobne produkty od tego samego sprzedawcy pojawią się w wynikach wyszukiwania. Zwiększa to prawdopodobieństwo przyciągnięcia zainteresowania kupujących w odpowiedzi na różne zapytania

Jak wygląda proces konfigurowania wielu kont CSS?

Aby skorzystać z usług wielu partnerów CSS, sprzedawcy de facto prowadzą oddzielne konta Merchant Center dla tej samej witryny. Konfiguracja ta pozwala im pojawiać się wielokrotnie w tych samych wynikach reklam Google Shopping, prezentując potencjalnym klientom różne opcje lub różne warianty produktów.

Proces pozyskiwania dodatkowego partnera CSS jest prosty. Sprzedawcy mogą po prostu wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej dostawcy CSS, wskazując chęć utworzenia nowego konta Merchant Center. 

Zespół wsparcia dostawcy CSS następnie przeprowadzi sprzedawcę przez niezbędne kroki, które zazwyczaj obejmują podanie podstawowych informacji o koncie i udzielenie dostępu do nowo utworzonego konta Merchant Center w ramach konta Merchant Center dostawcy CSS (MCA, multikonto klientów).

Po podłączeniu nowego konta Merchant do konta Google Ads sprzedawcy, można przesłać plik produktowy i bez przeszkód zacząć się reklamować.

Jak zachować równowagę w liczbie kont CSS?

Chociaż korzyści z używania wielu kont CSS są oczywiste, ważne jest, aby znaleźć w ich liczbie równowagę. Dodanie zbyt wielu partnerów CSS może prowadzić do malejących zwrotów z inwestycji. Optymalna liczba kont CSS różni się w zależności od sprzedawcy i branży, dlatego ważne jest monitorowanie wskaźników wydajności, aby zidentyfikować moment, w którym dodatkowe konta CSS przestają przynosić korzyści.

Najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę, jeśli zamierzasz używać wielu CSS jednocześnie, to:

  • monitorowanie wydajności: warto regularnie oceniać wydajności każdego konta CSS. Analizowanie wskaźników takich, jak wyświetlenia, kliknięcia i CPC pomoże określić skuteczność każdego partnera
  • efektywność kosztowa: warto upewnić się, że koszty związane z zarządzaniem wieloma kontami CSS są uzasadnione. Ważne jest unikanie niepotrzebnych wydatków, które nie przynoszą proporcjonalnych korzyści
  • strategia współpracy: warto blisko współpracować z dostawcą zarządzającym reklamami w celu opracowania spójnej strategii wykorzystującej mocne strony każdego partnera CSS. Takie podejście może pomóc w osiągnięciu najlepszych możliwych wyników kampanii Google Shopping

Korzystanie z wielu kont CSS może być skuteczną strategią dla sprzedawców internetowych, którzy chcą zmaksymalizować swoją obecność w Google Shopping. Poprzez staranne dobranie i zarządzanie wieloma partnerami CSS, sprzedawcy mogą zwiększyć swoją widoczność, wykorzystać komplementarne umiejętności i osiągnąć lepsze wyniki ogólne. Ważne jest jednak, aby znaleźć odpowiednią równowagę i stale monitorować wydajność, aby upewnić się, że korzyści przewyższają koszty. Sprzedawcy, którzy dążą do optymalizacji swoich działań w Google Shopping, zdecydowanie powinni rozważyć potencjał, jaki niesie za sobą wykorzystanie wielu kont CSS.