Zaloguj

Wygenerowanie tagu konwersji w Microsoft Advertising (Bing Ads)

Istnieje możliwość samodzielnego wygenerowania TAGu lub przejście od razu do kroku 8, gdzie został przygotowany gotowy uniwersalny TAG.

1. Wchodzimy -> Tools -> Conversion goals w panelu Microsoft Advertising (Bing Ads).2. Wybieramy “Create conversion goal”.


3. Następnie: “Website”.

 


4. Jako “Goal Category” wybieramy “Purchase” oraz “Goal Type” -> Event.


5. W tym miejscu nazywamy swoją konwersję (dowolna nazwa). Action ustawiamy na “Equals to -> purchase”. Przy opcji “Revenue” zaznaczamy “Conversion action value may vary oraz ustawiamy wartość na PLN (jeśli mamy taką walutę na stronie.


6. Jeśli zaimplementowaliśmy już wcześniej tag UET -> Wybieramy drugą opcję.

 


7. W ostatnim kroku zaznaczamy “Track event on inline action”. Ukaże nam się tag, który należy wdrożyć przez GTM.

 


Wdrożenie tagu zdarzenia przez Google Tag Manager

1. Po zalogowaniu się do panelu GTM wchodzimy w zakładkę “zmienne”, oraz tworzymy nowa zmienną zdefiniowaną przez użytkownika.


2. Wybieramy opcję “zmienna warstwa danych”. W zmiennej wpisujemy dane z DataLayer odpowiadające za wartość konwersji.

 

3. Następnie musimy utworzyć nową regułę.


4. Wybieramy opcję “Zdarzenie niestandardowe”


5. Wpisujemy nazwę zdarzenia: “Purchase” oraz nazywamy swoją regułę i zapisujemy.


6. Teraz możemy przejść do opcji tworzenia tagu. Wchodzimy w zakładkę “Tagi”, klikamy “Nowy” i wybieramy Niestandardową opcję” Niestandardowy kod HTML

7. Wklejamy nasz tag konwersji oraz podmieniamy wartość “revenue_value”:1” na naszą wcześniej stworzoną zmienną, która będzie zaczytywać wartości konwersji z DataLayer. “Currency” zamieniamy na odpowiadające temu na sklepie.

Jako regułę wybieramy stworzoną przez nas Purchase.


8. Zapisujemy wprowadzone zmiany i publikujemy kontener.